UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO przeszkolił ABI ze szkół, 27.02.2018 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2018-02-27
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-02-27 14:02:46
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-03-22 10:42:15

„Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze szkolnictwa w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych” to temat pierwszego w 2018 r. szkolenia GIODO przygotowującego ABI do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych.

Szkolenie, które Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zorganizował 27 lutego 2018 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, zgromadziło 200 administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zainteresowanie tym wydarzeniem było rekordowe – chęć udziału w nim zgłosiło ponad pięćset osób. Ponieważ sala nie mogła pomieścić tak dużej liczby uczestników, wszyscy ci ABI, którzy są zarejestrowani w ogólnokrajowym, jawnym rejestrze ABI prowadzonym przez GIODO, a już zgłosili się po wyczerpaniu limitu miejsc, mogli śledzić szkolenie na żywo dzięki transmisji internetowej.

Otwierający szkolenie Mirosław Sanek, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych podkreślał, jak ważne zmiany w sferze ochrony danych osobowych czekają nas w związku z rozpoczęciem stosowania od 25 maja 2018 r. unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

RODO to akt prawny umożliwiający wprowadzenie realnej ochrony danych osobowych –powiedział. – Tym ważniejsza jest szeroka edukacja, która umożliwi właściwe i skuteczne jego stosowanie – dodał, apelując jednocześnie do uczestników spotkania, by nie tylko sami zaznajamiali się z RODO, ale także, by na jak najwcześniejszym etapie o nim edukowali. – Bez przekroczenia pewnej skali wiedzy i świadomości, ten unikalny dokument nie będzie miał swojego życia – wskazał.

Pierwszy z czterech bloków tematycznych szkolenia dotyczył istoty zmian, jakie w systemie ochrony danych osobowych nastąpią w związku z rozpoczęciem stosowania RODO. Prowadzący tę część Piotr Drobek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO podkreślał, że co do zasady podstawy prawne przetwarzania danych się nie zmienią. Rewolucyjne zmiany nastąpią zaś w podejściu do ochrony danych osobowych. Piotr Drobek omówił najważniejsze z nich, wyjaśniając przy tym, jak sektor szkolnictwa powinien przygotować się do ich zastosowania.

W swojej prezentacji, podobnie jak kolejni mówcy, odnosił się też do kwestii szczególnie interesujących uczestników szkolenia, które zostały zgłoszone podczas rejestracji, jak choćby monitoring wizyjny czy zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych.

O wynikających z RODO statusie i zadaniach inspektorów ochrony danych (obecnych ABI) mówiła z kolei Monika Młotkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Rejestracji ABI i Zbiorów Danych Osobowych w Biurze GIODO. Podkreślała, jak ważna będzie rola inspektora ochrony danych, będącego niezależnym strażnikiem naszych praw.

RODO to regulacja chroniąca podstawowe prawa człowieka, jakimi są prawo do prywatności i prawo do ochrony danych osobowych. Ma zapewnić balans między uzasadnioną ingerencją w sferę naszej prywatności  a naszymi prawami do jej ochrony. Nic zatem dziwnego, że wszędzie tam, gdzie w sposób władczy gromadzi się dane o obywatelach, a więc we wszystkich organach i podmiotach publicznych, ustawodawca unijny przewidział obowiązek powołania inspektorów ochrony danych – wskazywała Monika Młotkiewicz.

Wyjaśniała, jakie kwalifikacje powinny mieć osoby pełniące tę funkcję, jak powinny być usytuowane w strukturze organizacji i jakie są ich zadania. Jednocześnie wskazywała, że wiele wskazówek w tym zakresie można znaleźć w prowadzonym przez GIODO serwisie „ABI-Informator” w zakładce „Inspektor ochrony danych”.

Zabezpieczanie danych osobowych to kolejny ważny temat podjęty podczas zorganizowanego przez GIODO szkolenia. O nowym podejściu do tej kwestii, tj. dokonywaniu oceny ryzyka, mówił dr. inż. Andrzej Kaczmarek, dyrektor Departamentu Informatyki w Biurze GIODO.

Na zakończenie spotkania praktycznymi doświadczeniami w zakresie przygotowania do stosowania RODO w placówkach oświatowych podzieliła się z uczestnikami spotkania Marzena Grzegorczyk – ABI ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.

                                                  

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-02-27
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-02-27 14:57:50
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2018-02-27 17:07:20

Ostatnie aktualności