UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Konkurs GIODO na esej dla studentów rozstrzygnięty

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-06-06
Wprowadził‚ informację: Maciej Lipka 2017-06-06 15:06:45
Ostatnio modyfikował: Anna Dudkowska 2017-06-07 11:45:11

Znamy już wyniki VII edycji konkursu na esej dotyczący ujawnienia danych osobowych studentów zawartych w dokumentach tożsamości przez służby ochrony uniwersytetu.

Zadaniem uczestników konkursu było przeanalizowanie opisanego kazusu dotyczącego zachowania patrolu uniwersyteckiej służby ochrony oraz podjętej przez niego interwencji wobec osób zakłócających porządek na terenie uczelni i udzielenie odpowiedzi na pytania:

 • czy członkowie straży ochrony uniwersytetu byli uprawnieni do przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach tożsamości legitymowanych osób?
 • jeśli tak, w jakim zakresie przysługiwało im takie uprawnienie?
 • czy członkowie straży ochrony uniwersytetu zachowali się prawidłowo, odczytując na głos dane z dowodu tożsamości legitymowanej osoby?

Duża wiedza studentów

Na konkurs nadesłanych zostało 11 prac. Ich autorzy wykazali się dużą wiedzą dotyczącą zarówno ustawy o ochronie danych osobowych, jak i przepisów szczególnych, takich jak m.in. ustawa o ochronie osób i mienia czy ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Swoje sądy popierali bogatym orzecznictwem, literaturą przedmiotu, a także decyzjami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Kryteria oceny

Komisja Konkursowa, oceniając nadesłane eseje, brała pod uwagę:

 • trafność osądu oraz poprawność logiczną i merytoryczną przeprowadzonej argumentacji,
 • powołanie właściwych przepisów  oraz trafność doboru orzeczeń i interpretacji GIODO,
 • precyzyjność i spójność wypowiedzi,
 • poprawność językową,
 • spełnienie wymogów technicznych pisania prac naukowych,
 • ogólny odbiór pracy.

Laureaci

Na tej podstawie, jury w składzie: Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze GIODO, Piotr Drobek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO oraz Anna Kobylańska, adwokat, kierująca praktyką prawa ochrony własności intelektualnej, nowych technologii i ochrony danych osobowych w kancelarii PwC Legal oraz Dagmara Jaskulak, radca prawny w zespole prawa ochrony własności intelektualnej, nowych technologii i ochrony danych osobowych w kancelarii PwC Legal - wyłoniła następujących laureatów:

 • I miejsce- Kamila Gąsior, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • II miejsce- Aneta Miśkowiec, Uniwersytet Warszawski,
 • III miejsce- Szymon Kokot, Uniwersytet Warszawski,

Nagrody specjalne otrzymają:

1. Szymon Kokot, Uniwersytet Warszawski,

2. Katarzyna Wymysłowska, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,

3. Sylwia Hołys, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

4. Marta Szczęsna, Uniwersytet Warszawski,

5. Marika Trybulska, Uniwersytet Opolski,

Laureatom serdecznie gratulujemy, zaś wszystkim autorom nadesłanych prac dziękujemy za udział i zaangażowanie oraz interesujące prace.

Wręczenie nagród nastąpi 19 czerwca 2017 r. w hotelu Marriott w Warszawie podczas konferencji poświęconej wyzwaniom, przed jakimi stoją organ nadzorczy oraz przedsiębiorcy wobec coraz bliższego momentu rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Szczegółowe informacje na jej temat zostaną podane w najbliższych dniach.

Cel konkursu

Konkurs skierowany był do studentów prawa i administracji III – V roku studiów jednolitych i I-III roku studiów drugiego stopnia. Jego organizatorem był Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zaś partnerem merytorycznym ponownie została kancelaria prawna PwC Legal.

Celem konkursu było propagowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych, umożliwienie studentom jej sprawdzenia, a także promowanie studentów posiadających umiejętność formułowania praktycznych rozwiązań w zetknięciu z problemami prawnymi i wyłonienie spośród nich laureatów posiadających szeroką wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Ostatnie aktualności