UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

„Prawo a nowe technologie” - ogólnopolski konkurs dla studentów

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2013-03-12
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2013-03-12 15:21:41
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Do 30 kwietnia 2013 r. można nadsyłać prace na ogólnopolski konkurs dla studentów pt. „Prawo a nowe technologie” pod patronatem GIODO.

Konkurs jest skierowany do studentów wszystkich uczelni wyższych w Polsce – zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Jego celem jest pogłębianie wiedzy oraz poszerzanie zainteresowań studentów w zakresie szeroko rozumianego prawa nowych technologii.

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie do 30 kwietnia 2013 r. mogą składać prace konkursowe dotyczące szeroko rozumianego wpływu współczesnych rozwiązań technologicznych na ewolucję prawa.

Prace mogą odnosić się np. do prawnych aspektów przetwarzania danych, handlu elektronicznego, problematyki informatyki prawniczej (teorii informacji prawniczej), prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej w kontekście technologii informacyjnych, przestępczości komputerowej, prawnych aspektów stosowania technologii informacyjnych w zarządzaniu podmiotami prywatnymi, sprawowaniu władzy publicznej, wymiarze sprawiedliwości a także zagadnień pokrewnych.

Najlepsze prace zostaną opublikowane w kwartalniku Prawo Nowych Technologii, a ich autorzy będą mieli możliwość odbycia prestiżowych staży w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji lub w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Organizatorami konkursu są Studenckie Koło Naukowe - Blok Prawa Komputerowego oraz Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest jednym z patronów honorowych konkursu.

Więcej informacji na stronie http://cbke.prawo.uni.wroc.pl/konkurs/.

Ostatnie aktualności