UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

ZŁOTE PIÓRO PROGRAMU - wyróżnienie GIODO

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2013-05-20
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-05-20 15:34:34
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:57:11

Celem konkursu zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych było promowanie najciekawszych inicjatyw mających na celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli.

Przedmiotem oceny były  inicjatywy edukacyjne podjęte przez Uczestników Programu oraz Partnerów metodycznych w ramach realizacji III edycji ww. Programu, które zostały wymienione i opisane w formie sprawozdania wraz z załącznikami dokumentującymi i ilustrującymi podjęte działania. Udział w konkursie był dobrowolny i bezpłatny.

Spośród nadesłanych na Konkurs zgłoszeń, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – na podstawie oceny dokonanej przez Komisję Konkursową w składzie: Pani Urszula Góral, Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, Pan Piotr Drobek, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej,   Pani Marta Mikołajczyk,  starszy specjalista w Departamencie Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej  - w dniu 20 maja 2013 roku wyłonił następujących laureatów:

I miejsce – nagroda główna – laptop

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych im. Karola Wojtyły – papieża Polaka, ul. Szkolna 29 w Kielcach

II miejsce – nagroda główna – niszczarka

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Okólna 8 w Nowych Skalmierzycach

III miejsce - ex aequo – dwie nagrody główne – małe niszczarki indywidualne

 • Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Słowackiego 17 w Radomiu
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Astronautów 11 w Warszawie

Wyżej wymienieni zwycięzcy Konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Fellowes Polska S.A. Nagrody rzeczowe wręczył Pan Jacek Świgost Kierownik ds. Marketingu i Eksportu firmy Fellowes Polska S.A., natomiast  dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wyróżnił laureata konkursu za zajęcie I miejsca – statuetką tzw. „Złotym Piórem Programu” za pracę placówki na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane-twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych -inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Zwycięzcy konkursu oraz placówki wyróżnione otrzymały dyplomy oraz drobne upominki Biura GIODO.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę ciekawe i inspirujące inicjatywy edukacyjne realizowane w ramach III edycji Programu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wyróżniło nagrodą rzeczową (laptopem) Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, jak również Kuratorium Oświaty w Warszawie przyznało  wyróżnienia za najciekawsze inicjatywy edukacyjne podejmowane na terenie województwa mazowieckiego następującym placówkom:

 • Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Słowackiego 17 w Radomiu,
 • Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30, ul. Astronautów 11 w Warszawie,
 • Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Dzieci Warszawy 42 w Warszawie.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas seminarium podsumowującego III edycję Programu w dniu 3 czerwca 2013 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 66.  Seminarium było okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, które zostały omówione przez laureatów konkursu.

Dzięki wsparciu Pana Dariusza Jaszczuka Wójta Gminy Mrozy przedstawiciele następujących placówek biorących udział w konkursie:

 • Szkoły Podstawowej nr 132 im. Sandora Petofiego, ul. Grabowska 1 w Warszawie
 • Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie

wzięli udział w Ogólnopolskim Zjeździe Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach ( www.mrozy.net), który odbył się w dniach 24-26 maja 2013 roku.

Laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy, zaś wszystkim autorom nadesłanych prac dziękujemy za udział i zaangażowanie.

Serdecznie dziękujemy za ufundowane nagrody i  wsparcie inicjatywy edukacyjnej  Generalnego  Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

 • firmie Fellowes Polska S.A,
 • Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji,
 • Kuratorium Oświaty w Warszawie,
 • Wójtowi Gminy Mrozy.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-06-04 14:04:59
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności