UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

IV edycja konkursu na esej GIODO i PwC Legal

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2014-03-27
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-03-31 13:57:47
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-05-16 14:17:50

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprasza studentów do udziału w IV edycji konkursu na esej dotyczący zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy na temat monitorowania studentów podczas sesji egzaminacyjnej. Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie ustalić, czy uczelnia miała prawo – w przypadku podanym w kazusie – wykorzystywać nagrania z kamer zamontowanych w sali egzaminacyjnej.

W konkursie mogą wziąć udział studenci prawa oraz studenci kierunku administracja od trzeciego roku studiów jednolitych oraz od pierwszego roku studiów drugiego stopnia.

Nagrodami w konkursie jest sprzęt elektroniczny, przydatny studentom w czasie zdobywania wiedzy, tj. tablet PC, czytnik e-booków oraz notatnik cyfrowy. Ponadto, dla laureatów konkursu przewidziane zostały nagrody specjalne w postaci praktyk w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zgłoszenia prac na konkurs przyjmowane są do 16 maja br. W drodze wyjątku, osoba, która nie ma dostępu do środków technicznych, niezbędnych do wysłania pracy drogą elektroniczną może przesłać swoją pracę konkursową wraz z Oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 1, pocztą na adres Biura GIODO (z dopiskiem „Konkurs”). Do konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie te prace, które wpłyną do Biura GIODO do dnia 20 maja 2014 roku. Prace będą oceniane przez specjalistów z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz kancelarii prawnej PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp.k., partnera merytorycznego konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 maja br.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie zamieszczone zostały w regulaminie konkursu, z którym prosimy się zapoznać przed przystąpieniem do udziału w konkursie.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-03-31 14:03:25
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-03-31 14:03:25
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-03-31 14:03:25
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności