UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

IV Konkurs GIODO i PwC Legal rozstrzygnięty

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2014-05-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-05-30 14:43:32
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-06-18 09:32:07

Przedmiotem Konkursu było przygotowanie eseju, w którym uczestnicy mieli okazję wykazać się wiedzą na temat zastosowania przepisów prawa o ochronie danych osobowych do sytuacji monitorowania studentów przy okazji pisania prac egzaminacyjnych.

Spośród nadesłanych na Konkurs prac, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – na podstawie oceny dokonanej przez Komisję Konkursową w składzie: Pani Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO, Pan Piotr Drobek, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO, Pani Anna Kobylańska, adwokat, odpowiedzialna za praktykę ochrony danych osobowych w PwC Legal oraz Pan Sławomir Kowalski, prawnik w zespole prawa własności intelektualnej, nowych technologii i ochrony danych osobowych PwC Legal – wyłonili następujących laureatów:

  • I miejsce - Pan Adrian Such, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
  • II miejsce – Pani Patrycja Karłowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • III miejsce – Pani Konrad Basaj, Uniwersytet Wrocławski

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody w postaci tabletu PC, czytnika e-książek oraz notatnika cyfrowego, a także możliwość odbycia nieodpłatnych, miesięcznych praktyk zawodowych w Biurze GIODO.

Nagroda Specjalna w postaci praktyk w Biurze GIODO przyznana została także Pani Barbarze Łosiewicz z Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie oraz Panu Karolowi Owczarkowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Informacja na temat uroczystości wręczenia nagród zostanie podana w terminie późniejszym.

Laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy, zaś wszystkim autorom nadesłanych prac dziękujemy za udział i zaangażowanie.

Ostatnie aktualności