UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Wyniki V edycji konkursu na esej dla studentów.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-05-29
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2015-05-29 15:05:35
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-06-18 16:01:48

 

Przedmiotem Konkursu było przygotowanie eseju, w którym uczestnicy mieli okazję wykazać się wiedzą na temat zastosowania przepisów prawa o ochronie danych osobowych do sytuacji opisanej w kazusie.

 

Pytanie konkursowe dotyczyło tematu ujawniania danych osobowych internautów podmiotom, które zamierzają wszcząć postępowanie sądowe o naruszenie praw autorskich. W związku z korzystaniem przez studentów z dostępu do Internetu zapewnianego przez uczelnie, pojawia się pytanie o uprawnienie uczelni do ujawnienia danych identyfikujących studentów, którzy nielegalnie pobrali lub udostępnili pliki w sieci.

Spośród nadesłanych na Konkurs prac, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – na podstawie oceny dokonanej przez Komisję Konkursową w składzie: Pani Weronika Kowalik, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO, Pan Piotr Drobek, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO, Pani Anna Kobylańska, adwokat, PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp.k. oraz Pan Sławomir Kowalski PricewaterhouseCoopers Legal Szurmińska-Jaworska sp.k. – wyłonił następujących laureatów:

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody za zajęcie miejsc I-III w postaci sprzętów elektronicznych przydatnych studentom w czasie zdobywania wiedzy, tj. tablet PC, czytnik e-booków oraz notatnik cyfrowy.

Nagrody specjalne w postaci możliwości odbycia nieodpłatnych, miesięcznych praktyk zawodowych w Biurze GIODO otrzymują:

Informacje szczegółowe o uroczystym wręczeniu nagród zostaną przekazane w najbliższym czasie.

Laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy, zaś wszystkim autorom nadesłanych prac dziękujemy za udział i zaangażowanie.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-06-18
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-06-18 15:46:46
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-06-18 15:49:35
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-06-18
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-06-18 15:46:47
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-06-18 15:49:35
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-06-18
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-06-18 15:46:45
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-06-18 15:49:35
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-06-18
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-06-18 15:46:46
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-06-18 15:49:35
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-06-18
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-06-18 15:46:46
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-06-18 15:49:35
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-06-18
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-06-18 15:46:47
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-06-18 15:49:35
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-06-18
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-06-18 15:46:47
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-06-18 15:49:35
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-06-18
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-06-18 15:46:45
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-06-18 15:49:35

Ostatnie aktualności