UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

VI Konkurs GIODO i PwC Legal rozstrzygnięty

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-06-06
Wprowadził‚ informację: Przemysław Sierzputowski 2016-06-06 14:06:31
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-01-19 15:26:29

„Przetwarzanie danych osobowych wykładowców uczelni na portalu służącym do oceny wykładowców” – to tytuł 6. edycji Konkursu dla studentów wydziałów prawa zorganizowanego w 2016 r. przez GIODO przy wsparciu merytorycznym kancelarii prawnej PwC Legal.

Przedmiotem Konkursu było przygotowanie eseju, w którym uczestnicy mieli okazję wykazać się wiedzą na temat zastosowania przepisów prawa o ochronie danych osobowych do sytuacji opisanej w kazusie.

Spośród nadesłanych na Konkurs prac, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – na podstawie oceny dokonanej przez Komisję Konkursową w składzie: Pani Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO, Pan Paweł Makowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO, Pani Anna Kobylańska, adwokat, odpowiedzialna za Praktykę Ochrony Danych Osobowych w PwC Legal oraz Pani Dagmara Jaskulak, prawnik, specjalista zagadnień ochrony danych osobowych w PwC Legal – wyłonił następujących laureatów:

  • I miejsce – Pani Beata Gazda, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • II miejsce – Pani Anna Pyka, Uniwersytet Wrocławski
  • III miejsce – Pan Michał Łopaciński, Akademia Leona Koźmińskiego

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody w postaci tabletu PC (I miejsce), czytnika e-booków (II miejsce) oraz notatnika cyfrowego (III miejsce), a także przyznane im zostały nagrody specjalne w postaci praktyk zawodowych w Biurze GIODO.

Nagroda specjalna przyznana została także Pani Adriannie Michałowicz z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Panu Łukaszowi Mazurowi z Uniwersytetu Warszawskiego i Pani Marcie Konopińskiej z Uniwersytetu Łódzkiego, którzy ex aequo otrzymali jednakową liczbę punktów.

Ponadto wszystkim wyróżnionym w Konkursie uczestnikom przekazane zostaną nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo CH Beck.

Informacja na temat daty i miejsca uroczystości wręczenia nagród zostanie podana w późniejszym terminie.

Laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy, zaś wszystkim autorom nadesłanych prac dziękujemy za udział i zaangażowanie.

 

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-06-06
Wprowadził‚ informację: Przemysław Sierzputowski 2016-06-06 14:13:04
Ostatnio modyfikował: Przemysław Sierzputowski 2016-06-07 09:27:12
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-06-06
Wprowadził‚ informację: Przemysław Sierzputowski 2016-06-06 14:13:04
Ostatnio modyfikował: Przemysław Sierzputowski 2016-06-07 09:27:12
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-06-06
Wprowadził‚ informację: Przemysław Sierzputowski 2016-06-06 14:13:05
Ostatnio modyfikował: Przemysław Sierzputowski 2016-06-07 09:27:12
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-06-06
Wprowadził‚ informację: Przemysław Sierzputowski 2016-06-06 14:13:05
Ostatnio modyfikował: Przemysław Sierzputowski 2016-06-07 09:27:12
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-06-06
Wprowadził‚ informację: Przemysław Sierzputowski 2016-06-06 14:13:05
Ostatnio modyfikował: Przemysław Sierzputowski 2016-06-07 09:27:12
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-06-06
Wprowadził‚ informację: Przemysław Sierzputowski 2016-06-06 14:13:05
Ostatnio modyfikował: Przemysław Sierzputowski 2016-06-07 09:27:12

Ostatnie aktualności