UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

VII edycja konkursu na esej dla studentów

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-04-27
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-04-27 11:04:25
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-04-27 11:58:37

Ujawnianie danych osobowych studentów zawartych w dokumentach tożsamości przez służby ochrony uniwersytetu”.

Czy członkowie straży ochrony Uniwersytetu M. byli uprawnieni do przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach tożsamości legitymowanych osób? Jeśli tak, w jakim zakresie przysługiwało im takie uprawnienie? Czy członkowie straży ochrony Uniwersytetu M. zachowali się prawidłowo, odczytując na głos dane z dowodu tożsamości pani A.D.?”

Na te pytania mają za zadanie odpowiedzieć studenci - uczestnicy konkursu na esej, który już po raz siódmy organizuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Partnerem merytorycznym konkursu ponownie została kancelaria prawna PwC Legal.

Konkurs skierowany jest do studentów prawa i administracji III – V roku studiów jednolitych i I-III roku studiów drugiego stopnia, a celem przedsięwzięcia jest przybliżenie zagadnienia ochrony danych osobowych oraz zwrócenie uwagi na uprawnienia wynikające z przepisów.

Prace można przesyłać do 25 maja 2017 roku - będą one oceniane przez specjalistów z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz kancelarii prawnej PwC Legal. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi do 6 czerwca 2017 r.

Zgłoszenia prac na konkurs przyjmowane są do 25 maja 2017 r. jednak w drodze wyjątku osoba, która nie ma dostępu do środków technicznych niezbędnych do przesłania pracy konkursowej drogą elektroniczną, może przesłać swoją pracę konkursową wraz z Oświadczeniem stanowiącym Załącznik Nr 1, pocztą na adres Biura GIODO, z dopiskiem „Konkurs”. Do konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie te prace, które wpłyną do Biura GIODO do 26 maja 2017 r.

Nagrodami w konkursie są za zajęcie I miejsca - kamerka sportowa, II miejsca - smartwatch oraz III miejsca - czytnik e-booków. Ponadto dla laureatów konkursu przewidziane zostały nagrody specjalne w postaci praktyk w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który szczegółowo określa zasady udziału w tym wydarzeniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-04-27
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-04-27 11:25:40
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-04-27 11:26:41
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-04-27
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-04-27 11:25:41
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-04-27 11:26:41
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-04-27
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2017-04-27 11:25:41
Ostatnio modyfikował: Paweł Holiczko 2017-04-27 11:26:41

Ostatnie aktualności