UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Ewidencje i archiwa

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-04-28
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2007-07-30 11:31:08
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-05-04 13:02:24

Organizację i zakres działania archiwum zakładowego w Biurze określa instrukcja w sprawie organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 9/2000 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego określa m.in. zasady udostępniania dokumentacji z archiwum. Zgodnie z jej regulacjami korzystanie z dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym odbywa się stosownie do przepisów:

- ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.), - ustawy z dnia 26 stycznia 1984 Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.), - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz. U. 2002 r. Nr 4 poz. 36).

Ostatnie aktualności