UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Dane teleadresowe

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-01-04
Wprowadził‚ informację: 2003-10-29 10:08:03
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2017-07-18 12:03:21

Biuro Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Polska
Tel. +48 (22) 531 03 00
e-mail:

Uwaga: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych informuje, że nie udziela odpowiedzi na skargi otrzymywane pocztą elektroniczną, które nie spełniają wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Dyrektor Biura tel. (22) 531 03 88
Zespół Rzecznika Prasowego tel. (22) 531 03 21
e-mail
Departament Rejestracji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Zbiorów Danych Osobowych
tel. (22) 531 04 03
(22) 531 04 04
Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg tel. (22) 531 03 45
(22) 531 03 46
(22) 531 03 44
Departament Inspekcji tel. (22) 531 03 13
Departament Informatyki tel. (22) 531 04 23
Dział Finansowy tel. (22) 531 03 33
Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej tel. (22) 531 04 40
Departament Administracyjno - Techniczny
tel. (22) 531 04 99
e-mail doa@giodo.gov.pl
Kancelaria fax (22) 531 03 01
e-mail

 

Uwaga/ Zanim napiszesz.

Komunikat o pytaniach prawnych

Ostatnie aktualności