UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Skargi i wnioski

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2016-04-14
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-04-20 14:04:13
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-06-13 13:17:51

Skargi na działanie jednostek organizacyjnych Biura GIODO nie mogą być składane w formie ustnego telefonicznego przekazu. Procedura stosowana w tym zakresie wynika bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) oraz zarządzenia nr 9/2016 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2016-04-14
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-05-17 10:18:34
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-05-17 10:19:02
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2016-05-16
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-05-17 10:19:50
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-05-17 10:23:22

Ostatnie aktualności