UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) można opublikować oświadczenia majątkowe radnych zawierające adresy ich zamieszkania?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-09-04
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-09-04 12:31:44
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie. Publikacja w BIP oświadczeń majątkowych radnych wraz z adresami ich zamieszkania jest niezgodna z przepisami prawa.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie którego działają jednostki samorządu terytorialnego, informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym radnych są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania osoby składającej oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości (art. 24i ustawy o samorządzie gminnym, art. 25d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 27d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa). To te przepisy stanowią o legalności przetwarzania (a więc m.in. gromadzenia i ujawniania) danych osobowych. Ustawa o ochronie danych osobowych zezwala bowiem na przetwarzanie danych m.in. wówczas, gdy odbywa się ono na podstawie innych, szczególnych przepisów prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2).

Zatem opublikowanie w BIP oświadczeń majątkowych radnych zawierających informacje o adresach ich zamieszkania naruszyłoby przepisy wyżej wymienionych ustaw szczególnych, które w tym przypadku znajdują pierwszeństwo stosowania przed ustawą o ochronie danych osobowych, a w konsekwencji także przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Niewywiązanie się z powyższych obowiązków, tj. upublicznienie niejawnych części oświadczeń majątkowych, może w konsekwencji prowadzić do powstania odpowiedzialności karnej na podstawie art. 51 i 52 ustawy o ochronie danych osobowych.

Grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 grozi osobie, która będąc zobowiązana do ochrony danych osobowych, udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Jeżeli działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 51). Z kolei na grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku naraża się osoba, która administrując danymi narusza, choćby nieumyślnie, obowiązek ich właściwego zabezpieczenia.

Reasumując, zgodnie przepisami regulującymi funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Dlatego publikacja w BIP oświadczeń majątkowych zawierających adresy zamieszkania radnego byłaby niezgodna z prawem.

 

Ostatnie aktualności