UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Wizyta przedstawicieli bułgarskiego organu ochrony danych

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2012-11-12
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-11-12 14:43:54
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

W dniach 5-9 listopada 2012 r. w Biurze GIODO gościła delegacja 5 przedstawicieli Bułgarskiej Komisji ds. Ochrony Danych Osobowych. Wizyta odbyła się w ramach projektu mobilności Leonardo da Vinci. Jej celem było umożliwienie przedstawicielom bułgarskiego i polskiego organu ochrony danych osobowych wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z wdrażaniem prawa ochrony danych osobowych w tych dwóch krajach.

W trakcie pobytu goście zapoznali się ze strukturą organizacyjną polskiego urzędu, a także z zadaniami i zakresem obowiązków realizowanych w poszczególnych departamentach Biura GIODO. Szczególnie dogłębnie omówione zostały zagadnienia związane ze współpracą międzynarodową, a także działalność edukacyjna i szkoleniowa prowadzona przez polski organ ochrony danych osobowych.

Reprezentanci Bułgarskiej Komisji ds. Ochrony Danych Osobowych mieli szansę zaprezentować strukturę i działania realizowane w ramach swojego urzędu, co pozwoliło na porównanie praktyk stosowanych w tych dwóch organach ochrony danych osobowych.

Ostatnie aktualności