UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
110. posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29
W dniach 4-5 kwietnia 2017 r. przedstawiciel GIODO uczestniczył w 110. posiedzeniu Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli.
Europejscy rzecznicy ochrony danych przyjęli wytyczne dotyczące ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
Dokumenty przyjęto na 108. posiedzeniu Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych, które odbyło się w dniach 12-13 grudnia 2016 r. w Brukseli.
107. posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29
W dniach 27-28 września 2016 r. przedstawiciel GIODO uczestniczył w 107. posiedzeniu Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli.
101. posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29.
Rzecznicy ochrony danych zrzeszeni w Grupie Roboczej Art. 29 wyrazili zadowolenie z postępu prac nad nowymi ramami prawnymi ochrony danych osobowych w UE.
98 posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29
W dniach 25-26 listopada 2014 r. przedstawiciel GIODO uczestniczył w 98 posiedzeniu Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli.
97 posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29
W dniach 16-17 września 2014 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uczestniczył w 97 posiedzeniu Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli.
96 posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29
3-4 czerwca 2014 r. GIODO uczestniczył w 96 posiedzeniu Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli.
95 posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29
9-10 kwietnia 2014 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uczestniczył w 95 posiedzeniu Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli.
92 posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29
W dniach 2-3 października 2013 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uczestniczył w 92 posiedzeniu Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli.
91 posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29
W dniach 5-6 czerwca 2013 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uczestniczył w 91 posiedzeniu Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli.
90 posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29
16 kwietnia 2013 r. przedstawiciel Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych uczestniczył w 90 posiedzeniu Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli.
89 posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29
W dniach 26-27 lutego 2013 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uczestniczył w 89 posiedzeniu Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli.
87 posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29
W dniach 25-26 września 2012 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uczestniczył w 87 posiedzeniu Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli.
86 posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29
W dniach 6-7 czerwca 2012 r. GIODO uczestniczył w 86 posiedzeniu GR Art. 29 w Brukseli.
85 posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29
W dniach 22-23 marca 2012 r. przedstawiciel Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych uczestniczył w 85 posiedzeniu Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli.
84 posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29
W dniach 1-2 lutego 2012 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uczestniczył w 84 posiedzeniu Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli.
83 posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29
W dniach 7-8 grudnia 2011 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uczestniczył w 83 posiedzeniu Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli.
80 posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29
W dniach 4-5 kwietnia 2011 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uczestniczył w 80 posiedzeniu Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli.
77 posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29
W dniu 12 października 2010 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uczestniczył w 77 posiedzeniu Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli.

Ostatnie aktualności