UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

106. posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-06-27
Wprowadził‚ informację: Sylwia Walencik 2016-06-27 12:06:23
Ostatnio modyfikował: Sylwia Walencik 2016-06-27 12:22:05

W dniach 7-8 czerwca 2016 r. przedstawiciel Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych uczestniczył w 106. posiedzeniu Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli.

Ważnym punktem obrad były kwestie związane z „Tarczą prywatności UE-USA” (podczas poprzedniego posiedzenia w dniu 13 kwietnia 2016 r. GR Art. 29 przyjęła opinię 01/2016 dotyczącą projektu decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony przewidzianego w „Tarczy prywatności UE-USA” (WP238), jak również wydała oświadczenie dotyczące powyższej opinii).

Podczas posiedzenia omówiono również następujące istotne kwestie dotyczące planu działania GR Art. 29 na rok 2016 w związku z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: utworzenie Europejskiej Rady Ochrony Danych, przygotowanie do wdrożenia mechanizmu spójności, opracowanie wytycznych dla administratorów i przetwarzających oraz kwestia planowanego przez GR Art. 29 zorganizowania zewnętrznych warsztatów dotyczących ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, na które zaproszeni zostaną zewnętrzni interesariusze.

Kolejnym istotnym punktem obrad było przyjęcie przez GR Art. 29 w dniu 8 czerwca 2016 r. opinii 2/2016 dotyczącej publikacji danych osobowych dla celów przejrzystości w sektorze publicznym (WP239). Opinia przestawia ogólne zalecenia w zakresie zastosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych do osób piastujących szeroko rozumiane funkcje publiczne. Przy czym należy wskazać, że opinia nie określa, jakie dane mają być ujawniane w odniesieniu do konkretnych osób, natomiast koncentruje się na zasadach, których należy przestrzegać przy takim udostępnianiu.

Wśród omawianych tematów znalazły się również kwestie dotyczące: ratyfikacji i wdrożenia ustawodawstwa FATCA na poziomie krajowym oraz transpozycji MIFID 2 (dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych) i MAR (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku).

 

Ostatnie aktualności