UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

107. posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-09-30
Wprowadził‚ informację: Sylwia Walencik 2016-09-30 15:09:26
Ostatnio modyfikował: Sylwia Walencik 2016-09-30 15:26:06

W dniach 27-28 września 2016 r. przedstawiciel Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych uczestniczył w 107. posiedzeniu Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli.

Ważnym punktem obrad było omówienie kwestii związanych z „Tarczą prywatności UE-USA”, w związku z jej wejściem, w tym zaplanowanie dalszych działań GR Art. 29 w tym zakresie.

Podczas posiedzenia GR Art. 29 przyjęła list w sprawie uwag do pakietu legislacyjnego dotyczącego Inteligentnych Granic, skierowany do Komisji Europejskiej, Prezydencji słowackiej w Radzie Unii Europejskiej oraz Przewodniczącego Komisji LIBE w Parlamencie Europejskim. List ten skierowany został do adresatów, a w najbliższym czasie opublikowany zostanie na stronie internetowej GR Art. 29.

Ponadto w trakcie posiedzenia odbyła się pogłębiona dyskusja na temat wdrażania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w ramach której omówiono następujące istotne kwestie: przygotowanie do wdrożenia mechanizmów współpracy organów ochrony danych (wzajemna pomoc, wspólne działania oraz mechanizm spójności), opracowanie wytycznych dla administratorów i przetwarzających, oraz utworzenie Europejskiej Rady Ochrony Danych. Poszczególne organy ochrony danych wymieniły się także informacjami dotyczącymi krajowych działań w zakresie wdrażania ogólnego rozporządzenia.

Ostatnie aktualności