UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Sygn. akt OSK 1365/04

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2006-10-31
Wprowadził‚ informację: 2006-10-31 15:38:18
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59
Wyrok NSA z  12 lipca 2005 roku uchylający wyrok WSA z  3 czerwca 2004 roku oddalający skargę na decyzję GIODO z  7 stycznia 2004 r., nr GI-DEC-DS.-3/04/6,7 w przedmiocie zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.

Załączone pliki

[76.91K]
Metadane
Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2020-04-08
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20

Ostatnie aktualności