UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Sygn. akt II SA/Wa 310/09

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2009-08-07
Wprowadził‚ informację: 2009-08-07 13:38:40
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36
Wyrok WSA z 17 czerwca 2009 r. oddalający skargę na decyzje GIODO DOLiS/DEC- 22/09 dot. DOLiS-440-54/08 oraz DOLiS/DEC- 22/09 dot. DOLiS-440-54/08 dotyczącą odmowy uwzględnienia wniosku nakazania usunięcia danych osobowych ze zbioru prowadzonego przez ZTM

Załączone pliki

Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Wojewódzki Sąd Administracyjny 2020-04-08
Wprowadził‚ informację: 2009-08-07 13:38:31
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności