UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO - Wojciech Rafał Wiewiórowski

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-03-04
Wprowadził‚ informację: 2009-04-17 10:11:36
Ostatnio modyfikował: Maria Hilaruk 2017-03-28 11:41:21

Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w IV i V kadencji był Wojciech Rafał Wiewiórowskidoktor nauk prawnych.

Urzędowanie na stanowisku GIODO IV kadencji rozpoczął 4 sierpnia 2010 r.

Sejm powołał  na V kadencję 25 lipca 2014 r., Senat zaakceptował ten wybór 7 sierpnia 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Wojciech Wiewiórowski złożył przed Sejmem ślubowanie i od tego dnia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, rozpoczęła się czteroletnia, kolejna już, kadencja GIODO.

Jednak w związku z wyborem na stanowisko zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w Brukseli, Wojciech Wiewiórowski 28 listopada 2014 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Sejm 3 grudnia 2014 r. podjął uchwałę o odwołaniu go ze stanowiska GIODO, a Senat RP 18 grudnia 2014 r. wyraził na to zgodę.

Od 27 lutego 2014 r. do 12 listopada 2014 r.,Wojciech Wiewiórowski był też wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej Art. 29 - niezależnego europejskiego organu doradczego Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności.

Wojciech Wiewiórowski urodził się 13 czerwca 1971 r. w Łęczycy w woj. łódzkim. W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2000 r. uzyskał stopień doktora.

Po ukończeniu studiów był redaktorem, a następnie wydawcą w wydawnictwach prawniczych, m.in. w Wydawnictwie Prawniczym LEX oraz w Polskich Wydawnictwach Profesjonalnych – Wolters Kluwer Polska.

W 2002 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji, a od 2003 r. sprawował funkcję adiunkta i kierownika Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z którym związany jest od 1995 r.

Od 2006 r. pracuje na rzecz administracji publicznej. Pełnił m.in. funkcję doradcy ds. informatyzacji w gabinecie politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także współprzewodniczącego Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W październiku 2008 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

Wśród innych pełnionych funkcji wymienić można takie jak: mediator w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, członek Komitetu ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji Europejskiej (Komitet ISA), członek rady programowej kwartalnika „Czas Informacji - Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce”, członek rady programowej „Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych”.

Doktor Wojciech Rafał Wiewiórowski jest autorem wielu opracowań, publikacji i wykładów z dziedziny ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, informatyzacji oraz informatyki prawniczej.

Naukowo zajmuje się przede wszystkim polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, rolą systemów informacji prawnej, informatyzacją administracji publicznej, podpisem elektronicznym oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.

Prywatnie interesuje się historią stosunków politycznych, historią sportu, muzyką (od muzyki średniowiecznej do punk rocka) oraz prekolumbijskimi kulturami Mezoameryki.

 

Ostatnie aktualności