UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO - Michał Serzycki

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-08-04
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-08-04 10:25:56
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2017-06-29 09:42:38

W III kadencji Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych był Michał Serzycki, który ślubowanie przed Sejmem RP złożył 13 lipca 2006 r. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, od tego dnia rozpoczęła się czteroletnia kadencja jego urzędowania na tym stanowisku.

Michał Serzycki urodził się 3 lipca 1971 r. w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Policealnego Studium Nauczycielskiego. Ukończył kursy kwalifikujące do zajmowania kierowniczych stanowisk w administracji publicznej, w tym z dziedziny kompetencji kierowniczych urzędników, kandydatów na członków rad nadzorczych, pełnomocników do spraw prywatyzacji, wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji pracy. Jest absolwentem studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej administracji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego na kierunku: zarządzanie w administracji publicznej.

Karierę zawodową Michał Serzycki rozpoczął w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdzie zajmował stanowiska kierownicze. Jednocześnie pełnił funkcje w organach nadzorczych spółek prawa handlowego. Od grudnia 2002 r. do chwili wyboru na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych sprawował urząd Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Warszawa-Wola.

Od 15 lutego 2010 r. był wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej Art. 29 - niezależnego europejskiego organu doradczego Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności.

Ostatnie aktualności