UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Prostsza rejestracja zbiorów danych osobowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-04-22
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-04-22 15:02:11
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:57:11

Od 10 lutego 2009 r. zbiory danych osobowych należy zgłaszać do rejestracji GIODO na nowym formularzu zgłoszenia, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. nr 229, poz. 1536).

Celem wprowadzenia nowego, uproszczonego wzoru zgłoszenia jest ułatwienie administratorom danych prawidłowego wypełnienia ustawowego obowiązku zgłaszania zbiorów do rejestracji GIODO.

GIODO zaleca dokonywanie zgłoszeń w formie elektronicznej za pośrednictwem „Elektronicznej platformy komunikacji z Generalnych Inspektorem Ochrony Danych Osobowych” (e-GIODO).

Wprowadzenie nowego formularza zgłoszenia nie niesie za sobą obowiązku aktualizacji zgłoszeń dokonanych na dotychczas obowiązującym wzorze zgłoszenia.

Ostatnie aktualności