UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

PKW musi usunąć ze strony internetowej prywatne dane polityków

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-05-06
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-05-06 13:33:32
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:57:11

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych występując do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej – Pana Ferdynanda Rymarza nakazał usunięcie ze strony internetowej PKW danych osób wchodzących w skład organów statutowych partii politycznych, uprawnionych do ich reprezentowania, w zakresie: imion, nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów ewidencyjnych PESEL.

Ponadto zwrócił się także do Marszałka Sejmu, Ministra Finansów i Szefów Klubów Parlamentarnych z propozycją zmian w przepisach prawnych, tak aby pozostawały w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych pozyskał ww. informacje, z publikacji prasowej pt. „Adresy i PESEL-e polityków całkiem jawne w internecie” opublikowanej w Dzienniku z 5 maja 2009 r.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2019-09-18
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-05-06 13:32:04
Ostatnio modyfikował: 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2019-09-18
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-05-06 13:32:38
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Państwowa Komisja Wyborcza 2019-09-18
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-05-18 15:59:00
Ostatnio modyfikował: 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności