UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Konsultacje w sprawie zmian w Kodeksie pracy

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-05-19
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-05-21 16:13:35
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:57:11

Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) rozpoczął konsultacje dotyczące tego, jakich zmian, w kontekście ochrony danych osobowych, należy dokonać w kodeksie pracy, tak by wyważyć interesy obu stron stosunku pracy.

W związku z docierającymi do GIODO sygnałami dotyczącymi niedostosowania obowiązujących przepisów prawa pracy do potrzeb zarówno pracodawców, jak i pracowników, Michał Serzycki zwrócił się do różnych środowisk z prośbą o opinię dotyczącą kierunków koniecznych zmian w kontekście ochrony danych osobowych i prawa do prywatności.

Analizując sprawę zakresu danych pozyskiwanych przez pracodawców GIODO uznał, że potrzebna jest publiczna debata na ten temat. GIODO inicjował już takie dyskusje w przeszłości - m.in. podczas konferencji naukowych, takich jak „Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy”, którą 2 grudnia 2008 r. GIODO zorganizował wspólnie z Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, czy przy okazji dyskusji w mediach.

Obecnie z prośbą o nadesłanie uwag w tej sprawie Michał Serzycki zwrócił się do organizacji pracodawców i pracowników, instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka, a także reprezentantów świata nauki. W swojej korespondencji zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzenia takich uregulowań prawnych, które wyważą interesy obu stron stosunku pracy – pracodawcom zapewnią właściwą kontrolę pracowników, a pracownikom zagwarantują prawo do ochrony ich prywatności.

Po analizie zebranych tą drogą opinii GIODO zamierza wystąpić do właściwych organów mających inicjatywę ustawodawczą z propozycją zmian w przepisach dotyczących prawa pracy.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2019-08-24
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-05-21 16:13:06
Ostatnio modyfikował: 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2019-08-24
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-05-21 16:13:31
Ostatnio modyfikował: 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności