UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Program pilotażowy „Twoje dane – twoja sprawa”

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2009-11-03
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-11-23 12:58:04
Ostatnio modyfikował: 2015-05-29 15:51:00

Program pilotażowy „Twoje dane – twoja sprawa”

Konferencja informacyjno – promocyjna, która odbyła się 28 października 2009 r. w Gliwicach, zapoczątkowała program pilotażowy „Twoje dane – twoja sprawa” Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Podczas konferencji, nad którą honorowy patronat objęli Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezydent Miasta Gliwice wystąpił Rafał Lew – Starowicz, Dyrektor Zespołu Dziecięcego Telefonu Zaufania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odczytując list od Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka. W liście, Rzecznik Praw Dziecka podkreślił bardzo ważną rolę nauczycieli w edukowaniu świadomych swoich praw i obowiązków uczniów, jak również zaprezentował wiele zagrożeń wynikających z lekkomyślnego podejścia do ochrony danych osobowych. W liście zostały również przytoczone ciekawe wyniki badań „Dziecko w sieci”, przedstawiające wiele zastraszających faktów, jakże potrzebnych by móc skutecznie walczyć z obecną rzeczywistością, w której dzieci zbyt łatwo dzielą się informacjami o sobie.

Do zebranych na konferencji przedstawicieli placówek oświatowych zwrócił się również Michał Serzycki, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który w swoim wystąpieniu uzasadnił zaangażowanie swojego urzędu w ten ważny projekt, koncentrując się na ogromnej potrzebie dotarcia z wiedzą o ochronie danych osobowych do uczniów i nauczycieli.

Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO wygłosiła wykład na temat „Ochrony danych osobowych w działalności szkoły”, a Piotr Drobek, z-ca Dyrektora w Departamencie Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO przeprowadzili pokazową lekcję z ochrony danych osobowych dla młodzieży gimnazjalnej. Celem lekcji, była jej ewaluacja dokonana przez uczniów oraz zaproszonych nauczycieli, a także dyskusja z nauczycielami na temat zaprezentowanego działania.

Celem inicjatywy edukacyjnej, którą zapoczątkowała konferencja, skierowanej do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych jest zwiększenie ich wiedzy na temat ochrony danych osobowych i prawa każdego człowieka do prywatności. Program zakłada współdziałanie na zasadzie partnerstwa samorządowych ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pilotaż składa się z dwóch etapów. W etapie I założono przeszkolenie kadry nauczycielskiej, ze szkół objętych pilotażem. Etap II to włączenie do tematyki zajęć szkolnych przedmiotowych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. W szkołach zaangażowanych do projektu, w ramach pilotażu, powstaną konspekty zajęć dla nauczycieli i uczniów, raport ewaluacyjny podjętych działań oraz edukacyjny program ogólnopolski.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Urszula Góral 2019-09-18
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-11-02 11:34:08
Ostatnio modyfikował: 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2019-09-18
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-11-20 15:23:23
Ostatnio modyfikował: 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Rzecznik Praw Dziecka 2019-09-18
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-11-20 15:56:49
Ostatnio modyfikował: 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności