UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

GIODO analizuje, jakich danych mogą żądać gazownie

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-03-25
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-03-26 11:06:47
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:57:11

W związku z wpływającymi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) licznymi sygnałami w sprawie zakresu danych pozyskiwanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) przy zawieraniu m.in. „Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego”, „Wniosku o zawarcie umowy o  przyłączenie do sieci gazowej” oraz „Oświadczenia dotyczącego tytułu prawnego do korzystania z lokalu/obiektu/nieruchomości...” GIODO informuje, że prowadzi w  tym zakresie czynności z urzędu.

GIODO bada legalność i adekwatność (zakres) danych osobowych przetwarzanych przez PGNiG dla wskazanych celów.

Wszczęte przez GIODO postępowanie zostanie zakończone wydaniem decyzji administracyjnej.

Ostatnie aktualności