UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Trwa analiza regulaminu portalu nasza-klasa

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-07-21
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-07-21 11:57:54
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:57:11

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) z urzędu zajął się nowym regulaminem korzystania z portalu społecznościowego nasza-klasa.

Korzystając ze swoich ustawowych kompetencji, analizuje jego postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu. Ostateczna ocena zgodności nowego regulaminu z zasadami ochrony danych osobowych możliwa będzie po dokładnym zbadaniu sprawy.

Jeśli zaś użytkownicy uznają, że w regulaminie korzystania z usług znajdują się postanowienia niedozwolone, powinni zwrócić uwagę na ten fakt dostawcy usług, a gdy nie przychyli się on do przedstawionego stanowiska, mogą wystąpić do sądu powszechnego o uznanie danego postanowienia za niewiążące. W tym celu mogą skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, którzy - zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - zapewniają bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informację prawną w zakresie ochrony interesów konsumentów, a także mogą wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Ostatnie aktualności