UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Prywatność członków zarządów fundacji pod ochroną

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-11-03
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-11-03 13:24:39
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:57:11

Adresy zamieszkania członków zarządów fundacji nie będą już zamieszczane w publikowanych w Internecie sprawozdaniach z działalności fundacji.

Gwarantują to znowelizowane na wniosek Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Wystąpienie GIODO do ministra sprawiedliwości

Z prośbą o ich zmianę dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, GIODO zwrócił się z wystąpieniem do ministra sprawiedliwości, Krzysztofa Kwiatkowskiego 7 kwietnia 2011 r., korzystając z nowego uprawnienia, jakie od 7 marca 2011 r., daje mu art. 19a ustawy o ochronie danych osobowych. Na jego podstawie GIODO może do określonych podmiotów kierować wystąpienia zawierające wnioski o uchwalenie bądź zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, a ich adresaci są zobowiązani udzielić GIODO pisemnej odpowiedzi w  ciągu 30 dni od daty ich otrzymania.

W odpowiedzi – obietnica zmiany przepisów

Minister sprawiedliwości takiej odpowiedzi udzielił. Wskazał w niej, że podziela stanowisko GIODO, zgodnie z którym „wymóg podawania do publicznej wiadomości w sprawozdaniach z działalności fundacji danych dotyczących adresu zamieszkania członków zarządu fundacji budzi zastrzeżenia co do zgodności z  przepisami regulującymi ochronę danych osobowych”. Poinformował przy tym, iż resort sprawiedliwości rozpoczął prace nad nowelizacją przepisów w tym zakresie. Zapowiedział, że zniesiony zostanie wymóg podawania w  sprawozdaniach z działalności fundacji prywatnych adresów zamieszkania członków zarządu, wprowadzony zaś - obowiązek podawania adresu do korespondencji oraz adresu poczty elektronicznej, jeżeli fundacja taki adres posiada.

Znowelizowane rozporządzenie już obowiązuje

Zapowiadane zmiany zostały wprowadzone w życie rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w  sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 217 pod poz. 1291. Obowiązuje od 27 października 2011 r.

GIODO z zadowoleniem przyjął tę zmianę. - Nie kwestionując tego, że fundacje powinny działać transparentnie, a kontroli powinny podlegać pozyskiwane przez nie fundusze oraz to, kto w owych fundacjach podejmuje decyzje władcze, to według mnie nie było powodu, dla którego ta identyfikacja osób miałaby posuwać się tak daleko, by ogólnie dostępny był również prywatny adres zamieszkania osoby należącej do władz fundacji – powiedział dr Wojciech Rafał Wiewiórowski. - Zidentyfikowanie osób jest wskazane, aczkolwiek nie było powodu, aby sprawozdanie z działalności fundacji przekształcać w listę adresową z prywatnymi adresami zamieszkania osób, które w fundacjach podejmują decyzje władcze – dodał.

Ostatnie aktualności