UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Ciąg dalszy zastrzeżeń do nowej polityki prywatności Google

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2013-02-21
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2013-02-21 11:02:17
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:57:11

15 lutego 2013 r. upłynął termin, do którego firma Google, stworzoną przez siebie politykę prywatności, powinna dostosować do europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zgodnie z wymogami art. 4 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE.

W sprawie niedostosowania polityki prywatności Google powołana została - przez Grupę Roboczą Art. 29 - specjalna grupa zadaniowa, na czele której stoi i koordynuje jej działania francuski rzecznik ochrony danych (CNIL).

26 lutego 2013 r. odbędzie się posiedzenie Grupy Roboczej Art. 29, podczas którego będzie omawiany problem niedostosowanej do wymogów Dyrektywy - polityki prywatności Google.

Warto przypomnieć, że 16 października 2012 r. wszyscy rzecznicy ochrony danych osobowych z 27 krajów UE określili swoje stanowisko wobec postępowania Google. Wówczas już postanowili, że w tej sprawie będą prowadzili ścisłą współpracę oraz będą podejmowali – zgodnie z ich uprawnieniami - wspólne działania.

Ostatnie aktualności