UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Nowa Deklaracja zachęcająca do wyznaczania DPO

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: CDPO 2013-09-27
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-09-27 15:41:35
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:57:11

25 września 2013 r. w Warszawie, CEDPO oraz krajowe stowarzyszenia DPO w Europie przyjęły „Deklarację Warszawską 2013 – dotyczącą zachęcania organizacji w Europie do wyznaczania inspektorów ochrony danych (DPO)”.

Przy okazji 35. Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności zatytułowanej „Prywatność: Przewodnik po zagmatwanym świecie”, która odbyła się w dniach 23 – 26.09.2013 r. w Warszawie, Konfederacja Europejskich Organizacji Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO) oraz krajowe stowarzyszenia zrzeszające inspektorów ochrony danych w Europie, w tym Stowarzyszenie Administratorów  Bezpieczeństwa Informacji, przyjęły „Deklarację Warszawską 2013” dotyczącą zachęcania organizacji w Europie do wyznaczania inspektorów ochrony danych osobowych (DPO). Organizacje podkreśliły coraz większą rolę DPO, jako wartościowego „przewodnika” w zapewnieniu zgodności funkcjonowania organizacji z zasadami ochrony danych w praktyce. Podczas gdy instytucje unijne, prowadzące prace nad nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącym ochrony danych osobowych, koncentrują się na rozważaniach czy powołanie DPO powinno być obligatoryjne czy też nie, CEDPO sugeruje interesariuszom wyjście poza tę debatę i namawia europejskiego ustawodawcę do sporządzenia jasnych zasad, które zachęcą organizacje do powoływania DPO. Deklarację przyjęły następujące organizacje: CEDPO (Confederation of European Data Protection Organisations) zrzeszająca: Association Profesional Espanola de la Privacidad (APEP) w Hiszpanii, Gesellschaft fur Dantenschutz und Datensicherheit (GDD) w Niemczech, Association Francaise des Correspondants a la Protection des Donnees (AFCDP) we Francji i NederlandsGenootschap van Functionarissenvoor de gegevensbescherming (NGFG) w Holandii; jak również: Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) w Polsce; ARGE DATEN Privacy Austria w Austrii oraz Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija (LFPDA) na Łotwie.

 

Tekst deklaracji: [EN] [PL]

 Przedstawiciele europejskich organizacji DPO na spotkaniu w Warszawie, od lewej: Kathryn Whelan (ADPO), 
Agnese Bobovica (LFPDA), Pascale Gelly (AFCDP), Maciej Byczkowski (SABI), Charlotte Schoenherr (ARGE DATEN), 

Michał Kaczorowski (SABI), Dr. Sachiko Scheuing (NGFG), Steffen Weiss (GDD).

CEDPO opublikowało Pierwsze Stanowisko Negocjacyjne w sprawie propozycji regulacji unijnej w dn. 30 marca 2012 r. oraz przedstawiło propozycje zmian w Dokumencie dn. 19 października 2012 r. Powyższe dokumenty, włącznie z nowym dokumentem dotyczącym „Zachęt” dostępne są na stronie http://www.cedpo.eu.

Ostatnie aktualności