UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Wybrano nowe władze GR Art. 29 ds. Ochrony Danych

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2014-02-27
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-02-27 13:06:13
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-02-27 13:08:58

W dniu 27 lutego 2014 r. podczas 94 posiedzenia Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli wybrano nowe władze tego niezależnego europejskiego organu doradczego Komisji Europejskiej do spraw ochrony danych i prywatności na dwuletnią kadencję.

Na stanowisko Przewodniczącego Grupy Roboczej Art. 29 powołano Przewodniczącą francuskiego organu ochrony danych (CNIL) panią Isabelle Falque-Pierrotin. Wiceprzewodniczącymi zostali pan dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, oraz pan Gérard Lommel, Przewodniczący luksemburskiego organu ochrony danych.

Grupa robocza ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, zwana w skrócie Grupą Roboczą Art. 29, powołana została na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych jako niezależny podmiot o charakterze doradczym.

Więcej informacji na temat Grupy Roboczej Art. 29 dostępnych jest na stronie: http://www.giodo.gov.pl/261/id_art/920/j/pl/.

Ostatnie aktualności