UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

GIODO nie narzuca użycia protokołu SSL

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-05-07
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-05-08 13:33:18
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-05-08 14:08:26

W związku z docierającymi do GIODO sygnałami od przedsiębiorców, którzy otrzymują wprowadzającą ich w błąd korespondencję, sugerującą, że zastosowanie protokołu SSL jest jedynym, wymaganym sposobem zapewnienia poufności przekazywanych danych, GIODO wyjaśnia:  1. GIODO nie rozsyła ani nie jest w żaden sposób powiązany z podmiotami rozsyłającymi wiadomości do przedsiębiorców, w których sugeruje się konieczność stosowania technologii SSL.
  2. Przepisy o ochronie danych osobowych nie narzucają obowiązku stosowania ściśle określonych technologii (w tym SSL).
  3. Protokół SSL jest powszechnie stosowany do zapewnienia poufności przekazywania danych, jednak za dopuszczalne należy uznać inne rozwiązania (w tym własne rozwiązania administratora danych osobowych), jeśli zapewniają one wymagany przepisami prawa poziom ochrony.
  4. GIODO nie nakłada kar pieniężnych oraz nie podejmuje postępowań na wniosek osoby, której dane nie są w zakwestionowany sposób przetwarzane. Kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych bliżej nieokreślonych osób nie jest podejmowana na wniosek, gdyż należy do autonomicznych kompetencji GIODO.

Ostatnie aktualności