UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

GIODO podpisał porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-06-09
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-06-09 15:56:26
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-08-01 14:49:06

W Krakowie 12 czerwca 2014 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych pomiędzy dr. Wojciechem Rafałem Wiewiórowskim, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) a prof. dr. hab. med. Wojciechem Nowakiem, JM Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Współpraca będzie realizowana w obszarach działalności: naukowo-badawczej, edukacyjnej, promocyjnej i wydawniczej. Obie instytucje będą również wymieniać się materiałami o charakterze analitycznym i informacyjnym, dokumentacją prawną oraz innymi danymi dotyczącymi form i metod pracy z zachowaniem tajemnic prawnie chronionych.

Wspólnie będą organizowane seminaria, konferencje, szkolenia, praktyki studenckie oraz prace naukowe i badawcze z zakresu ochrony danych osobowych.

Nadzór nad realizacją postanowień Porozumienia powierzono Panu Andrzejowi Lewińskiemu, Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Panu prof. dr. hab. Tadeuszowi Włudyce, Kierownikowi Katedry Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Uniwersytet Jagielloński to najstarsza polska uczelnia, uznawana za jedną z najlepszych w kraju. W tym roku obchodzi jubileusz 650-lecia istnienia. To już 14. szkoła wyższa, z którą GIODO zawarł umowę mającą na celu zwiększenie wiedzy o prawach i środkach ochrony danych osobowych, poprzez m.in. wymianę doświadczeń i wzajemną pomoc.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: GIODO 2014-06-12
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2014-06-13 14:24:20
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-08-01 14:49:06

Ostatnie aktualności