UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Informacje ważne dla przedsiębiorców

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2014-12-19
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-12-19 14:12:20
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-12-19 15:06:45

GIODO poprzez stronę internetową systematycznie edukuje przedsiębiorców w zakresie praktycznego stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Z uwagi na wpływające do Biura liczne prośby o poradę w sprawach pozostających w związku
z zakładaniem, bądź też prowadzeniem działalności gospodarczej a niezwiązanych z ochroną danych osobowych informujemy, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie udziela tego typu porad prawnych. Pomocy mogą udzielić podmioty zawodowo zajmujące się taką działalnością. Jednak każde przedsięwzięcie związane z przetwarzaniem danych osobowych powinno przebiegać w zgodzie z przepisami obowiązującymi w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych, określone zostały w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182), jak również
w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Żeby ułatwić stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w praktyce działalności firm, GIODO systematycznie zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje będące odpowiedzią na najczęstsze wątpliwości i zapytania przedsiębiorców w tym zakresie.

Warto zatem dokładnie przeglądać materiały zawarte na stronie internetowej GIODO www.giodo.gov.pl oraz korzystać z portalu edukacyjno-informacyjnego edu-Giodo https://edugiodo.giodo.gov.pl/. Zawartość tych stron obejmuje wiele przydatnych informacji dotyczących stosowania przepisów o ochronie danych osobowych i jest na bieżąco uzupełniana. Wiele odpowiedzi na wątpliwości dotyczące pojęć występujących w ustawie o ochronie danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych w różnych sektorach działalności znajduje się w zakładce „Pytania i odpowiedzi” oraz w zakładce „Edukacja”/”Materiały nt. ochrony danych osobowych”. Warto również korzystać z zakładki „Prawo”, w której oprócz przepisów prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego podane są informacje na temat wyroków sądów krajowych i europejskich w dziedzinie ochrony danych osobowych, decyzji GIODO oraz wystąpień i sygnalizacji GIODO. Wyszukiwanie potrzebnych informacji dotyczących ochrony danych osobowych ułatwia dostępna na naszych stronach wyszukiwarka.

Ostatnie aktualności