UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

GIODO podpisał porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-04-17
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-04-17 09:04:28
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-04-23 10:33:47

W dniu 16 kwietnia 2015 r. w Gdyni podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych pomiędzy Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) a Wyższą Szkołą Biznesu i Administracji w Gdyni. Współpraca będzie realizowana w obszarach działalności: naukowo-badawczej, edukacyjnej, promocyjnej i wydawniczej. Jeszcze w tym roku Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji planuje uruchomić Studia Podyplomowe Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych, w których przygotowaniu bierze udział GIODO.

Zasadniczym celem porozumień jest wymiana doświadczeń w obszarach związanych z zapewnieniem skutecznej ochrony danych osobowych, zwiększenie wiedzy każdej osoby o jej prawach i środkach ochrony danych osobowych jak również podwyższenie poziomu wiedzy zawodowej i profesjonalnych umiejętności praktycznych studentów. W ramach współpracy przewiduje się m.in. wspólną organizację seminariów, konferencji, szkoleń i praktyk zawodowych oraz realizację prac naukowych i badawczych z zakresu ochrony danych osobowych.

To już 15. szkoła wyższa, z którą GIODO zawrze umowę mającą na celu zwiększenie wiedzy o prawach i środkach ochrony danych osobowych, poprzez m.in. wymianę doświadczeń i wzajemną pomoc. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w zakładce poświęconej współpracy z uczelniami wyższymi: http://www.giodo.gov.pl/598/j/pl/

Ostatnie aktualności