UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-06-01
Wprowadził‚ informację: Sylwia Bator 2016-06-01 12:06:43
Ostatnio modyfikował: Sylwia Bator 2016-06-01 12:46:00

17 maja 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 677). Wprowadza ona również zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

Odnoszą się one do immunitetu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i polegają na dodaniu przepisów art. 11a – 11g.

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 1 czerwca 2016 r.

Aktualnie obowiązująca wersja ustawy jest dostępna pod linkiem http://www.giodo.gov.pl/144/id_art/386/j/pl/.

Ostatnie aktualności