UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2015

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-06-13
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2016-06-13 12:06:27
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2016-06-13 12:10:25

W dniu 2 czerwca 2016 r. dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, złożyła na ręce Pana Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP, Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2015. Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), zgodnie z którym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych składa Sejmowi, raz w roku, sprawozdanie ze swojej działalności wraz z wnioskami wynikającymi ze stanu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Sprawozdanie można znaleźć na stronie internetowej Sejmu RP oraz na stronie internetowej GIODO.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-06-13
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2016-06-13 12:08:40
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2016-06-13 12:09:04

Ostatnie aktualności