UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

20 lat prawa do ochrony danych osobowych w Polsce

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-12-30
Wprowadził‚ informację: Paweł Holiczko 2016-12-30 12:12:19
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2017-01-03 10:39:21

W 2017 r. mija 20 lat od uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych – aktu prawnego gwarantującego każdemu z nas poszanowanie naszego prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

 

Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jest jednym z fundamentalnych praw obywatelskich. Tymczasem do 1997 r., tj. do chwili uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych, w polskim porządku prawnym nie było ani aktu prawnego regulującego kompleksowo te kwestie, ani instytucji, które stałaby na straży tych praw. Były one uregulowane i wywodzone jedynie z Konstytucji RP i prawa cywilnego.

Podwaliny pod nowoczesny system

Ustawodawca, uznając że przepisy te należy uszczegółowić i doprecyzować, m.in. w związku z planowanym wówczas wejściem Polski do Unii Europejskiej, zdecydował o uchwaleniu odrębnej ustawy, która stworzyła podwaliny pod nowoczesny, jak na ówczesne czasy, zgodny z unijnymi standardami, system ochrony danych osobowych.

I choć nie była ona doskonała, to każdemu z nas dała prawo do samodzielnego decydowania o tym, które z naszych danych, przez kogo i w jakim celu będą przetwarzane, a na podmioty je gromadzące i wykorzystujące, w tym organy państwa, nałożyła określone obowiązki.

Dwadzieścia lat działania

Owe 20 lat mijające od uchwalenia ustawy to czas powstania urzędu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który stoi na straży naszych praw, kształtowania się praktyki jego działania, wypracowywania przez sądy linii orzeczniczej, tworzenia przez doktrynę wykładni wielu zagadnień. To także okres, w którym dokonywano kolejnych korekt przepisów ustawy, mających na celu doprecyzowanie określonych kwestii lub usunięcie problemów dostrzeżonych w codziennym ich stosowaniu. Jednak podstawowe standardy przetrwały, jak się wydaje, próbę czasu, gdyż pozostały niezmienione.

Rok Jubileuszu

Rok 2017 – na mocy zarządzenia dr Edyty Bielak-Jomaa, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – ustanowiony został Rokiem Jubileuszu 20-lecia prawa do ochrony danych osobowych w Polsce. Wszystkie wydarzenia, konferencje, publikacje i innego rodzaju działania organizowane i współorganizowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 2017 r. będą włączone do kalendarza obchodów 20-lecia. Jego centralnym punktem ma być zaś Międzynarodowa Konferencja o ochronie danych osobowych, która odbędzie się 17 października 2017 r. w siedzibie Sejmu RP.

Nadchodzący rok podsumowań dotyczących dotychczasowych doświadczeń i dorobku w sferze ochrony danych osobowych może jednocześnie stać się doskonałym punktem wyjścia do rozważań związanych z przygotowaniem naszego kraju do rozpoczęcia stosowania od 25 maja 2018 r. unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Ostatnie aktualności