UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady WE

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2003-07-01
Wprowadził‚ informację: 2003-10-28 09:34:04
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59
Dyrektywa ta reguluje prawa i obowiązki usługodawców i usługobiorców usług społeczeństwa informacyjnego. Świadczenie usług drogą internetową podlegać powinno zasadzie transparentności usługodawcy i poszanowania prywatności usługobiorcy. Dyrektywa zawiera specjalne zasady ochrony danych osobowych usługobiorcy. Ochrona ta, poza zasadami ogólnymi, polegać powinna na przetwarzaniu danych wyłącznie (z pewnymi wyjątkami) za zgodą usługobiorcy. Dane powinny być ograniczone do niezbędnego minimum, koniecznego do wywiązania się z umowy o świadczenie usługi. Użytkownik powinien mieć prawo korzystania z usług anonimowo lub przy użyciu pseudonimu. W zakresie przetwarzania danych w celu marketingowym w prawie wewnętrznym tych krajów, które wybrały model opt-out, powinna być zagwarantowana możliwość wprowadzenia swojego sprzeciwu na tzw. listę sprzeciwów. Usługodawcy powinni być zobowiązani do regularnego przeglądania list i respektowania złożonych zastrzeżeń.

Załączone pliki

[301.71K]
Metadane
Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2023-09-29
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski
Ostatnio modyfikował: 2016-05-16 17:20:20

Ostatnie aktualności