UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

KONWENCJA sporządzona na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (konwencja o Europolu) - Została zastąpiona przez Decyzję Rady nr 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiającą Europejski Urząd Policji (Europol)

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-09-28
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-04-21 14:07:34
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Załączone pliki

Podmiot udostępniający:
Wytworzył informację: 2019-09-21
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-04-21 14:03:41
Ostatnio modyfikował: 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności