UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Ustnie do protokołu

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2012-09-12
Wprowadził‚ informację: 2009-04-23 10:54:08
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36

Osoba zamierzająca skorzystać z prawa do złożenia skargi ustnie do protokołu powinna stawić się w tym celu w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
UWAGA! Osoba stawiająca się w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych celem złożenia skargi ustnie do protokołu powinna dysponować dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

Ostatnie aktualności