UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Obowiązek wniesienia opłaty

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2012-09-12
Wprowadził‚ informację: 2009-04-23 11:05:05
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2016-08-24 13:29:36

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje w przypadku:

  • złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (bez względu na formę, w jakiej jest ona składana),
  • złożenia dokumentu pełnomocnictwa/ prokury w postępowaniu przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (dotyczy to w równym stopniu oryginału dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa/ prokury, jak również jego odpisu, wypisu lub kopii).

Ostatnie aktualności