UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Współpraca z Regulatorami – Forum wymiany informacji
Stworzenie forum wymiany informacji to cel pierwszego wspólnego spotkania przedstawicieli organów regulacyjnych zajmujących się sprawami ochrony prywatności w Polsce.
Porozumienie o współpracy GIODO z Komendantem Głównym Policji i Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, 22.09.2015 r.
W dniu 22 września 2015 r. w Warszawie podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.
Personalizacja składki ubezpieczeniowej
Wspólny projekt badawczy GIODO i Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk.
GIODO i Urząd Lotnictwa Cywilnego zadbają, by drony nie naruszały naszej prywatności, 27.09.2017 r.
Budowanie świadomości użytkowników dronów, jak mają chronić naszą prywatność, to jeden z głównych celów porozumienia o współpracy między GIODO a Urzędem Lotnictwa Cywilnego.

Ostatnie aktualności