UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Współpraca z Regulatorami – Forum wymiany informacji

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-04-01
Wprowadził‚ informację: Andrzej Mucha 2011-04-01 14:42:23
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:57:11

Stworzenie forum wymiany informacji to cel pierwszego wspólnego spotkania przedstawicieli organów regulacyjnych zajmujących się sprawami ochrony prywatności w Polsce.

Podczas jego trwania omówiono problematykę ochrony prywatności w bieżącej praktyce polskich organów regulacyjnych zajmujących się problematyką ochrony prywatności (są to Rzecznik Praw Obywatelskich, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). Określono też obszary, w których uprawnienia tych organów pokrywają się lub uzupełniają.

Wszyscy uczestnicy spotkani byli zgodni, że potrzebna jest stała współpraca tzw. regulatorów. Ustalono, że będzie ona prowadzona przez specjalnie powołany zespół złożony z przedstawicieli poszczególnych urzędów. Polegać zaś będzie m.in. na podejmowaniu wspólnych działań oraz wzajemnym informowaniu się o:

  • toczących się pracach legislacyjnych, w których uczestniczą poszczególne organy, a które mogą być szczególnie interesujące dla pozostałych uczestników (np. na spotkaniu 30 marca 2011 r. GIODO poinformował zebranych o stanie prac nad ustawami o systemie informacji w ochronie zdrowia, systemie informacji oświatowej, kredycie konsumenckim, świadczeniu usług drogą elektroniczną, wymianie informacji pomiędzy organami ścigania UE, Prawie telekomunikacyjnym),
  • najważniejszych postępowaniach sądowych i orzeczeniach wydanych w sprawach z wniosku danego organu, lub w których dany organ uczestniczył,
  • współpracy międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych zmian legislacyjnych w prawie europejskim i międzynarodowym,
  • planowanych przez poszczególne organy wydarzeniach i pracach toczonych w czasie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Spotkanie regulatorów odbyło się z inicjatywy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, a jego zaproszenie do uczestnictwa przyjęli:

  • prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich,
  • Jarosław Król, wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • Stanisław Kluza, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, którą na spotkaniu reprezentowała Marta Włodarczyk, dyrektor Departamentu Prawnego.

Ostatnie aktualności