UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-04-26
Wprowadził‚ informację: Beata Zużewicz 2017-12-13 14:12:44
Ostatnio modyfikował: Beata Zużewicz 2018-04-26 09:40:29
 1. Konferencja Naukowa „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Nowe wyzwania dla radcy prawnego w zakresie ochrony danych osobowych”. Organizator: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 10-11maja 2018 r.
 2. Konferencja „Ochrona Danych Osobowych w świetle rozporządzenia o ochronie danych RODO” w ramach cyklu konferencji „Cywilizacyjne wyzwania Informatyki”. Organizator: Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski, 10 maja 2018 r.
 3. Kampania informacyjna Gotowi na RODO. Organizator Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Termin realizacji 26.04 do 30.11.2018 r.
 4. Konferencja szkoleniowa dla przedstawicieli administracji publicznej z regionu Północnej Wielkopolski. Organizator: Prezydent Miasta Piły. Piła, 9 maja 2018 r. 
 5. XIII Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji pt. „Prawo do prywatności w obliczu wyzwań współczesnego świata”. Organizator: Koło Naukowe Prawa Pracy przy Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 24-25 kwietnia 2018 r.
 6. GIODO członkiem Komitetu Honorowego obchodów 70-lecia informatyki w Polsce oraz Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce (ŚDSI) w 2018 r. 
 7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa 4 Forum Prawa Mediów Elektronicznych. Organizator: Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 10-11 kwietnia 2018 r.
 8. III edycja Economic Security Forum ECONSEC 2018 „Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze wobec cyber zagrożeń”. Organizator Europejskie Centrum Biznesu, Warszawa, 15 marca 2018 r.
 9. Konferencja Naukowa pt. "Bezpieczeństwo informacji w sektorze ochrony zdrowia. Wdrożenie RODO w sektorze ochrony zdrowia". Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Katowice, 6 marca 2018 r. 
 10. Konferencja pt. "Tajemnica medyczna. Praktyczne dylematy ochrony danych pacjentów". Organizatorzy: Okregowa Izba Lekarska w Warszawie, Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, Naczelna Izba Położnych i Pielęgniarek w Warszawie, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Warszawa, 5 marca 2018 r.
 11. Konferencja Naukowa pt. Bezpieczeństwo danych osobowych w cyberprzestrzeni: szanse, wyzwania, zagrożenia", organizowana w ramach obchodów XII Dnia Ochrony Danych Osobowych przez Akademię Marynarki Wojennej im. Obrońców Westerplatte w Gdyni. Gdynia, 28 lutego 2018 r. 
 12. Konferencja "Od ustawy ODO do RODO" zorganizowana z okazji 12. rocznicy obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych przez Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas. Zamek Królewski w Warszawie, 15 lutego 2018 r.
 13. Konferencja z okazji obchodów XII Dnia Ochrony Danych Osobowych, pt.  „Administrator danych osobowych w perspektywie RODO”. Organizator Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, 30 stycznia 2018 r.
 14. Konferencja organizowana w ramach XII Dnia Ochrony Danych Osobowych, pt. "ABI w nowej roli - inspektor ochrony danych". Organizator: Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI) oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Warszawa, Mała Aula w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, 30 stycznia 2018 r.

Ostatnie aktualności