UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku
GIODO zaprasza na konsultacje dotyczące stosowania RODO
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprasza do skorzystania z porad swoich ekspertów, którzy 25 maja 2018 r. będą dyżurować w specjalnym punkcie konsultacyjnym. Dodatkowo do końca maja także infolinia GIODO będzie działała dłużej.
Konkurs GIODO dla uczniów rozstrzygnięty
Jedenaście wskazówek dotyczących bezpiecznego korzystania ze smartfona złożyło się pracę, która zwyciężyła w konkursie GIODO dla uczniów.
RODO znosi obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych
25 maja 2018 r. wygasa obowiązek zgłaszania do rejestracji zbiorów danych osobowych, a także zgłaszania zmian w zbiorach oraz wniosków o ich wykreślenie z rejestru.
Zgłaszanie inspektorów ochrony danych i odwoływanie ABI
Zawiadomienia o wyznaczeniu IOD należy dokonywać od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nie należy do nas kierować zgłoszeń powołania i odwołania ABI.
Mali i średni przedsiębiorcy muszą w określonych sytuacjach prowadzić rejestr czynności przetwarzania
Grupa Robocza Art. 29 przyjęła stanowisko, w którym wskazuje, kiedy przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 osób, nie będą zwolnieni z obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania.
Podsumowanie Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, 8.06.2018 r.
Temu, jak uczyć dzieci i młodzież ochrony danych osobowych, poświęcone będzie seminarium organizowane przez GIODO 8 czerwca 2018 r. w Warszawie.
Uwaga na oferty i wymuszenia związane z RODO
GIODO przestrzega, by z rozwagą korzystać z ofert podmiotów oferujących pomoc w przygotowaniu się do RODO.
Wskazówki i narzędzia pomocne w dokonywaniu oceny skutków dla ochrony danych
Specjalna aplikacja ułatwiająca dokonywanie oceny skutków dla ochrony danych to kolejna po Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 i poradniku GIODO pomoc dla administratorów zobowiązanych do realizacji tego obowiązku.
VIII edycja konkursu GIODO na esej dla studentów rozstrzygnięta
Jego uczestnicy, których zadaniem była ocena poprawności zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych przez portal umożliwiający wymianę notatek, wykazali błędy w działaniu administratora. Swoimi pracami udowodnili, że mają dużą wiedzę na temat ochrony danych osobowych, w tym RODO.
Gotowi na RODO – kampania informacyjno-edukacyjna dla organizacji pozarządowych
Szkoleniem, odbywającym się 26 kwietnia 2018 r. w Rzeszowie, zainaugurowana została kampania edukacyjna na temat RODO skierowana do podmiotów z trzeciego sektora.
GIODO przeszkolił ABI z przedszkoli, 24.04.2018 r.
Zorganizowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych szkolenie dla ABI z przedszkoli dowiodło, że placówki te, dostosowując się do RODO, muszą zmienić niektóre swoje dotychczasowe praktyki, zwłaszcza te dotyczące pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych.
GIODO o monitoringu oraz rejestracji obrazu i dźwięku w lokalach wyborczych
W opinii GIODO, rozwiązania przyjęte w Kodeksie wyborczym wymagają dostosowania do przepisów o ochronie danych, zwłaszcza zaś unijnego rozporządzenia w tej sprawie (RODO), które zacznie być stosowane od 25 maja 2018 r.
Samorządy adwokatów i radców prawnych o dopuszczalności jednoczesnego wykonywania zawodu i pełnienia funkcji IOD
GIODO wystąpił do samorządu radców prawnych i samorządu adwokatów z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie możliwości wykonywania tych zawodów i jednoczesnego pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji lub inspektora ochrony danych.
GIODO zaprasza ABI z przedszkoli na szkolenie z RODO, 24.04.2018 r.
GIODO przygotował kolejne sektorowe szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) dotyczące rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Tym razem jest ono adresowane do osób pełniących tę funkcje w przedszkolach.
Ogólnopolski konkurs na najciekawsze inicjatywy edukacyjne
GIODO zaprasza placówki uczestniczące w VIII edycji Programu „Twoje dane - Twoja sprawa (…)” do udziału w konkursie.
„Mój pierwszy telefon – ochrona prywatności w sieci” – konkurs dla uczniów
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zaprasza uczniów ze szkół uczestniczących w VIII edycji Ogólnopolskiego Programu „Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” do udziału w konkursie.
IOD – fachowy doradca i audytor obowiązkowy w każdej szkole
Jak ważna jest rola inspektora ochrony danych osobowych w świetle RODO i jakie są jego zadania – pracownicy Biura GIODO wyjaśniali podczas transmitowanego online wykładu adresowanego do uczestników programu edukacyjnego GIODO „Twoje dane – Twoja sprawa”.
Jak można prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych oraz rejestr kategorii czynności?
GIODO przygotował wyjaśnienia i wskazówki dotyczące sposobu realizacji określonego w art. 30 RODO obowiązku prowadzenia rejestru czynności oraz kategorii czynności wraz szablonami obu typów rejestrów i przykładami ich uzupełnienia.
Dla ochrony danych osobowych kluczowe jest ich zabezpieczenie, 28.03.2018 r.
Temu, jak zgodnie z RODO zabezpieczać dane osobowe, poświęcona była konferencja „Nowe zasady zabezpieczania danych osobowych, czyli RODO w praktyce” zorganizowana 28 marca 2018 r. w Warszawie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
Kiedy trzeba przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych?
GIODO przygotował propozycję wykazu rodzajów przetwarzania, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych, i zaprasza do konsultacji tego dokumentu.
VIII edycja konkursu na esej dla studentów
„Pozyskiwanie danych osobowych dla celów prowadzenia portalu studenckiego” to temat, który powinien zostać omówiony w nadsyłanych pracach.
Od 25 maja 2018 r. inspektor ochrony danych obowiązkowy we wszystkich podmiotach publicznych
Wszystkie podmioty sektora publicznego od 25 maja 2018 r., czyli od dnia, w którym zaczniemy w Polsce stosować RODO, będą zobowiązane do posiadania inspektora ochrony danych i udzielania mu wsparcia w zakresie wykonywania jego zadań.
Infolinia Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Informujemy, że od 12 marca 2018 r. rusza infolinia Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem: 606-950-000.
ABI nie powinien nadawać upoważnień do przetwarzania danych osobowych
Administrator danych nie powinien przyznawać administratorowi bezpieczeństwa informacji (ABI) uprawnień do nadawania w jego imieniu upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
Konferencja „Nowe zasady zabezpieczania danych osobowych, czyli RODO w praktyce”, 28.03.2018 r.
Temu, jak zabezpieczać dane osobowe zgodnie z RODO, poświęcona będzie konferencja, którą Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) organizuje 28 marca 2018 r. w Warszawie.
GIODO przeszkolił ABI ze szkół, 27.02.2018 r.
„Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze szkolnictwa w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych” to temat pierwszego w 2018 r. szkolenia GIODO przygotowującego ABI do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych.
Wdrożenie RODO w Polsce zagrożone
Realizacja zadań GIODO związanych z przygotowaniem urzędu do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest poważnie zagrożona – alarmuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
GIODO zaprasza ABI ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych na sektorowe szkolenie
Pierwsze w 2018 r. szkolenie przygotowujące ABI do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych GIODO organizuje dla osób reprezentujących sektor szkolnictwa.
Mali i średni przedsiębiorcy słabo przygotowani do RODO
Na niecałe pół roku przed rozpoczęciem stosowania RODO, poziom wiedzy i zrozumienia nowych obowiązków prawnych przez przedsiębiorców jest niski – wynika z raportu Kantar Public przeprowadzonego dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
W wykazie stanowisk pracowników samorządowych trzeba uwzględnić inspektora ochrony danych
Bez zmiany prawa jednostki samorządu terytorialnego mogą mieć trudności w zatrudnianiu inspektorów ochrony danych na samodzielnych stanowiskach. Dlatego GIODO wnioskuje o nowelizację przepisów.
Podczas Dnia Ochrony Danych Osobowych 2018 GIODO edukuje, jak rozumieć i stosować RODO, 29.01.2018 r.
Jak szacować ryzyko, co oznacza zasada przejrzystości i jak ją stosować w praktyce, na jakich zasadach można profilować klientów – te m.in. kwestie wyjaśniali eksperci z Biura GIODO i zaproszeni praktycy podczas konferencji „Zainwestuj w prywatność. Przygotowujemy się do #RODO” zorganizowanej 29 stycznia w Warszawie.
Dzień Ochrony Danych Osobowych w szkołach
W 2018 r. aż 333 placówki uczestniczące w VIII edycji programu edukacyjnego GIODO dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa”, będą wspólnie z GIODO uroczyście obchodziły Dzień Ochrony Danych Osobowych.
„Zainwestuj w prywatność. Przygotowujemy się do #RODO”
Konferencja GIODO z okazji XII Dnia Ochrony Danych Osobowych - ZAPRASZAMY NA RELACJĘ ON-LINE
28 stycznia - Dzień Ochrony Danych Osobowych
Dbajmy o swoje dane osobowe i przygotowujmy się do RODO - to dwa główne przesłania GIODO w dniu tego święta.
Komisja Europejska zabiega o jak najlepsze przygotowanie do stosowania RODO
Na 4 miesiące przed rozpoczęciem stosowania w całej Unii Europejskiej rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Komisja Europejska apeluje o jak najlepsze wykorzystanie czasu pozostałego do wdrożenia nowych regulacji. Sama udostępnia pomocne w tym wytyczne i internetowe narzędzia.
Mirosław Sanek nowym zastępcą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Od 17 stycznia 2018 roku funkcję zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Mirosław Sanek.
Dekalog rekrutera
Ponieważ przy rekrutacji pracowników wciąż dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przygotował zestaw zasad, których podmioty chcące zatrudnić nowe osoby, muszą bezwzględnie przestrzegać.
Kodeksy postępowań – instrument zapewniania i wykazywania zgodności z RODO, 11.01.2018 r.
Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) nadają kodeksom postępowań wysoką rangę. Dzięki temu ze znanego dotąd w postaci kodeksów dobrych praktyk narzędzia wizerunkowo-promocyjnego staną się one instrumentem o charakterze prawnym.
Stanowisko GIODO dotyczące ważności zgód na przetwarzanie danych osobowych
Zgody na przetwarzanie danych osobowych zebrane na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych nie tracą ważności. Należy się jednak upewnić, czy zostały pozyskane zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO, tak by zapewnić osobom wyrażającym zgodę swobodę wyboru.
Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych 2018
Wydarzenia organizowane z tej okazji w 2018 r. poświęcone będą głównie jednemu tematowi – przygotowaniu do rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Jak tworzyć kodeksy postępowania zgodnie z RODO
GIODO 11 stycznia 2018 r. organizuje w Warszawie poświęcony temu warsztat.
Poradnik GIODO dla ABI - przyszłych inspektorów ochrony danych
Zgodnie z RODO, każdy podmiot musi samodzielnie oceniać ryzyko, jakie przetwarzanie danych osobowych może spowodować dla praw i wolności osób, których te dane dotyczą. To właśnie te wartości należy przede wszystkim brać pod uwagę.
Kolejne konsultacje dokumentów dotyczących ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
GIODO zachęca wszystkie zainteresowane podmioty do zgłaszania uwag dotyczących kolejnych Wytycznych i dokumentów przygotowanych przez unijnych rzeczników ochrony danych w związku z RODO.
GIODO przeszkolił ABI z ośrodków i domów pomocy społecznej, 12.12.2017 r.
Wyjaśnienie istoty reformy prawa ochrony danych osobowych na konkretnych przykładach oraz przedstawienie roli inspektorów ochrony danych to główne cele tego szkolenia.
Pierwszy doroczny przegląd Tarczy Prywatności zakończony
Powołanie niezależnego Rzecznika ds. Tarczy Prywatności, stojącego na straży przepływu danych między Unią Europejska a Stanami Zjednoczonymi, to główny postulat unijnych rzeczników ochrony danych osobowych zawarty w raporcie po pierwszym dorocznym przeglądzie Tarczy Prywatności.
GIODO interweniuje na kolejnej uczelni
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych bada sprawę zaginięcia dokumentacji zawierającej dane osobowe m.in. studentów oraz pracowników Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni.
Uwaga! Coraz bliżej do RODO. GIODO zachęca do przeprowadzenia testu gotowości
Do 25 maja 2018 r. administratorzy danych muszą dostosować przetwarzanie danych osobowych do przepisów RODO.
GIODO zacieśnia współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, 21.11. 2017 r.
Podnoszenie wiedzy lekarzy i farmaceutów w zakresie ochrony danych osobowych to główny cel porozumienia zawartego między GIODO a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.
GIODO zacieśnia współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, 21.11. 2017 r.
Podnoszenie wiedzy lekarzy i farmaceutów w zakresie ochrony danych osobowych to główny cel porozumienia zawartego między GIODO a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.
GIODO przeszkoli ABI z ośrodków i domów pomocy społecznej, 12.12.2017 r.
Ostatnie w 2017 r. szkolenie przygotowujące ABI do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych GIODO organizuje dla osób reprezentujących sektor pomocy społecznej.
Do wyrobienia Karty Seniora niepotrzebna kserokopia dowodu osobistego
Uchwała rady miasta nie może zobowiązywać osób starających się o wydanie Karty Seniora do przekazywania kserokopii dowodu osobistego.
GIODO przeszkolił ABI z sektora fundacji i stowarzyszeń, 13.11.2017 r.
Jak stosować konkretne zasady i instrumenty przewidziane w RODO to główne kwestie omawiane podczas tego szkolenia.
Uwagi GIODO do projektu ustawy o jawności życia publicznego
Zwiększenie transparentności życia publicznego nie może odbywać się kosztem prywatności obywateli.
Unijne rozporządzenie wymusi zmianę podejścia do stosowania monitoringu wizyjnego, 25-27.10.2017 r.
Podmioty systematycznie monitorujące na dużą skalę miejsca publicznie dostępne po 25 maja 2018 r. będą zobowiązane do dokonywania oceny skutków dla ochrony danych.
Czy i na jakich zasadach spółdzielnie mieszkaniowe zbierają wrażliwe dane osobowe?
Z wnioskiem o przekazanie takich informacji GIODO zwrócił się do ABI w spółdzielniach mieszkaniowych w całej Polsce.
Rekordowa liczba szkół w programie edukacyjnym GIODO, 26-27.10.2017 r.
W roku szkolnym 2017/2018 w Programie edukacyjnym GIODO dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa” będzie uczestniczyć blisko 340 placówek oświatowych.
Uwagi GIODO do projektu nowych przepisów o ochronie danych osobowych
Do przygotowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji projektów: ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych GIODO zgłosił ponad 140 stron uwag.
Edukacja fundamentem systemu ochrony danych osobowych, 17.10.2017 r.
Stałe podnoszenie wiedzy zarówno administratorów danych, jak i osób, których dane dotyczą to jedno z wyzwań, które nie traci na aktualności.
Interwencje GIODO w sprawie zabezpieczania danych osobowych przez uczelnie
Warszawska szkoła wyższa AlmaMer zabezpieczyła już dokumenty z danymi osobowymi studentów i pracowników. Z kolei po kontroli trzech uczelni w Katowicach GIODO składa zawiadomienia do prokuratury.
Spotkanie organów ochrony danych z państw Grupy Wyszehradzkiej, 9-10.10.2017
GIODO rozwija współpracę z organami nadzorczymi Czech, Słowacji i Węgier dla skuteczniejszego wdrożenia RODO.
Po kontroli GIODO związanej z wyciekiem danych osobowych, szpital wdraża środki naprawcze
Zwolnienia osób winnych naruszeń, dodatkowe audyty bezpieczeństwa danych, opracowanie procedur reagowania na incydenty to tylko część z długiej ich listy.
GIODO i Urząd Lotnictwa Cywilnego zadbają, by drony nie naruszały naszej prywatności, 27.09.2017 r.
Budowanie świadomości użytkowników dronów, jak mają chronić naszą prywatność, to jeden z głównych celów porozumienia o współpracy między GIODO a Urzędem Lotnictwa Cywilnego.
Bezpieczeństwo danych w rejestrze PESEL do poprawy
GIODO nakazał Ministrowi Cyfryzacji usunięcie naruszeń dotyczących przetwarzania danych w rejestrze PESEL.
Eksperci GIODO przeszkolili już ponad 1000 ABI
W Warszawie 12 września 2017 r. odbyło się kolejne szkolenie dla administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), tym razem z sektora bankowego.
Zapisy do VIII edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa” rozpoczęte
Szkoły zainteresowane uczestnictwem w tym projekcie edukacyjnym GIODO mogą przesyłać zgłoszenia udziału do 29 września 2017 r.
Przygotowanie do reformy prawa ochrony danych osobowych priorytetowym działaniem GIODO
Przygotowanie zarówno administratorów danych oraz osób, których dane dotyczą, jak i Biura GIODO, do rozpoczęcia stosowania RODO to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
Personalizacja składki ubezpieczeniowej
Wspólny projekt badawczy GIODO i Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk.
Dwudziestolecie ustawy przypadkami pisane
Od próśb o pomoc w sprawach sercowych po opinie o dopuszczalności tworzenia megabaz przez administrację publiczną – to dwa skrajne przykłady świadczące o spektrum zagadnień, którymi w ciągu 20 lat zajmował się GIODO.
Podsumowanie VII edycji programu edukacyjnego GIODO „Twoje dane – Twoja sprawa”
W roku szkolnym 2016/2017 w programie edukacyjnym dla szkół z zakresu ochrony danych osobowych uczestniczyło 235 placówek oraz niemal 40 tys. uczniów. Przeszkolonych zaś zostało blisko 4 tysiące nauczycieli.
Gmina administratorem danych przetwarzanych w celu przyznania Karty Dużej Rodziny
To gmina powinna zgłosić do rejestracji GIODO zbiór danych tworzony na potrzeby przyznania Karty Dużej Rodziny.
Jakie wymagania musi spełniać inspektor ochrony danych?
Wymagany od inspektora ochrony danych poziom wiedzy fachowej musi być współmierny do charakteru, ilości i stopnia skomplikowania procesów przetwarzania danych prowadzonych przez podmiot, który go wyznacza.
Opracowanie planu sprawdzeń - ważny element pracy ABI
Dokonywanie przez administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) planowych sprawdzeń służy właściwemu zapewnianiu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
Niezależność ABI – analiza zgłaszanych problemów
Zapewnienie ABI niezależności to jeden z niezwykle ważnych obowiązków każdego administratora danych. O tym, co to oznacza w praktyce, GIODO wyjaśnia w nowych materiałach zamieszczonych w „ABI-Informatorze".
GIODO bada sprawę niezabezpieczonej dokumentacji warszawskiej szkoły wyższej AlmaMer
GIODO zajął się sprawą z urzędu w związku z licznymi sygnałami dotyczącymi niewłaściwego zabezpieczenia danych osobowych przez szkołę wyższą, która w 2016 r. zakończyła działalność dydaktyczną.
Będą szkolenia dla ABI - przyszłych inspektorów ochrony danych - z sektora publicznego
GIODO zdobył dofinansowanie UE na szkolenia i webinaria poświęcone wdrożeniu RODO.
Informacje GIODO o przetwarzaniu i dostępie do danych geolokalizacyjnych
W dniu 5 lipca 2017r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przedstawił na forum sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii informacje w zakresie przetwarzania i udostępniania danych geolokalizacyjnych.
„Ochrona danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia w świetle zmian prawa UE”, 3.07.2017 r.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w dniu 3 lipca br. wziął udział w konferencji zorganizowanej w Białymstoku przez Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Wojewodę Podlaskiego. Tematem wydarzenia była dyskusja na temat zmian jakie wprowadza reforma ochrony danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia.
GIODO będzie współpracować z Collegium Civitas, 29.06.2017
29 czerwca 2017 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dr Edyta Bielak-Jomaa oraz Rektor Collegium Civitas, prof. Stanisław Mocek podpisali porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.
GIODO będzie współpracować z Collegium Civitas, 29.06.2017
29 czerwca 2017 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dr Edyta Bielak-Jomaa oraz Rektor Collegium Civitas, prof. Stanisław Mocek podpisali porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.
Nie szastaj zdjęciami!
Dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych radzi, jak chronić dane osobowe w czasie wakacji.
Uwaga na fałszywe wiadomości o kontroli GIODO!
Dzisiaj wiele kancelarii prawnych otrzymało informację o planowanej kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. UWAGA - wiadomość nie pochodzi od GIODO!
Rok do RODO – sprawdzian gotowości 17. Podnoszenie wiedzy na temat ogólnego rozporządzenia.
Osoby zarządzające przedsiębiorstwami i instytucjami oraz podejmujące w nich kluczowe decyzje muszą być świadome zmian, jakie w zakresie ochrony danych osobowych nastąpią od 25 maja 2018 r.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości. 16. Powierzenie danych
Jeśli administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, musi dbać o to, by nie stracić nad nimi kontroli.
Jak postępować ze zbiorami danych prowadzonymi przez likwidowane gimnazja
Placówki, na które przejdą prawa i obowiązki dotychczasowych gimnazjów, staną się administratorami danych przetwarzanych przez zlikwidowane jednostki.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości. 15. Transgraniczne przetwarzanie danych
Przedsiębiorcy, których aktywność wykracza poza granice jednego państwa, będą zobowiązani ustalić, który z organów nadzorczych jest tzw. organem wiodącym.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości. 14. Inspektor ochrony danych
Inspektor ochrony danych to ekspert powoływany przez administratora danych dla wspierania go w procesie prawidłowego przetwarzania danych osobowych.
Przegląd Tarczy Prywatności UE-USA odbędzie się we wrześniu 2017 r.
Komisja Europejska i rzecznicy ochrony danych UE po raz pierwszy ocenią skuteczność mechanizmu transferu danych do USA.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości 13. Naruszenia ochrony danych
Zgłaszanie naruszeń ochrony danych to nowy obowiązek, jaki przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nakładają na administratorów danych.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości 12. Automatyczne przetwarzanie danych oparte na profilowaniu
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, by nie podlegać decyzji opierającej się na przetwarzaniu zautomatyzowanym - w tym profilowaniu.
GIODO zaprasza na seminarium „odczarowujące” reformę ochrony danych osobowych, 19.06.2017 r.
W czasie jego trwania przedstawione zostaną wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 na temat wybranych zagadnień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości 11. Dane osobowe dzieci
Przetwarzanie danych osobowych dzieci to jedno z największych wyzwań w obliczu wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości 10. Ocena skutków dla ochrony danych
Przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych to nowy obowiązek, który w określonych prawem przypadkach będzie musiał realizować administrator danych.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości 9. Privacy by design i privacy by default
Koncepcja uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz zasada domyślnej ochrony danych prawnie wiążącym obowiązkiem.
Konkurs GIODO na esej dla studentów rozstrzygnięty
Znamy już wyniki VII edycji konkursu na esej dotyczący ujawnienia danych osobowych studentów zawartych w dokumentach tożsamości przez służby ochrony uniwersytetu.
Rok do RODO - sprawdzian gotowości. 8. Dokumentacja przetwarzania danych
Rozporządzenie nakłada obowiązek prowadzenia wewnętrznego rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
Rok do RODO - sprawdzian gotowości. 7. Zabezpieczenia
Każdy, kto przetwarza dane osobowe, musi odpowiednio je zabezpieczyć, tak by uniemożliwić ich nieuprawnione udostępnienie.
Rok do RODO - sprawdzian gotowości. 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
GIODO zachęca do przeglądu stosowanych klauzul i mechanizmów pozyskiwania zgody.
Na Akademii Leona Koźmińskiego o szacowaniu ryzyka dla prywatności osób, 9 czerwca 2017 r.
Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej poświęconej ocenie skutków przetwarzania dla ochrony danych.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości. 5. Uprawnienia osób, których dane dotyczą
Zupełnie nowym prawem każdego z nas, które gwarantuje nam unijne rozporządzenie, będzie prawo do przenoszenia danych.
„Złote Pióro” GIODO dla najlepszej inicjatywy edukacyjnej
Szkoła, która przygotowała program edukacyjny o ochronie danych osobowych łączący wszystkie pokolenia, to zwycięzca tegorocznej edycji konkursu o „Złote Pióro”.
„Złodzieje imion” to tytuł opowiadania, które zwyciężyło w konkursie GIODO
Zwycięska praca przedstawia perypetie mężczyzny – ojca i głowy rodziny, który przez Internet chciał sprzedać parasol, a został okradziony z imienia.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości 4. Nowe obowiązki informacyjne
Zwiększenie zakresu informacji, jakie należy przekazać osobom, których dane są pozyskiwane, powoduje konieczność wprowadzenia zmian w stosowanych klauzulach informacyjnych.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości 3. Zakres przetwarzanych informacji
Teraz trwa okres, w którym administratorzy danych powinni przeanalizować, jakie dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej przetwarzają.
Banki błędnie formułują klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
Łączenie w jednym oświadczeniu zgód na różne cele przetwarzania danych to jedno z najczęstszych uchybień banków stwierdzonych przez GIODO na podstawie sprawdzeń przeprowadzonych przez ABI.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości. 2. Nowe podejście do ochrony danych osobowych
Dziś druga część wyjaśnień przygotowanych przez GIODO, aby pomóc Państwu w pracach przy wdrożeniu nowego prawa.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości. 1. Reforma przepisów o ochronie danych osobowych
Zachęcamy do lektury pierwszej części wyjaśnień przygotowanych przez GIODO.
Rok do RODO – sprawdzian gotowości
Przygotowany przez GIODO zestaw pytań pozwoli każdemu administratorowi danych ocenić stan swojej gotowości do reformy systemu ochrony danych osobowych.
Eksperci z GIODO przeszkolili ABI z sądów, 23.05.2017 r.
Nowa rola ABI w sądownictwie w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych to temat kolejnego, sektorowego szkolenia GIODO dla ABI.
Kancelarie prawne miewają problemy z zabezpieczaniem danych osobowych
Przeprowadzona przez GIODO kontrola sektorowa w kancelariach prawnych wykazała pewne – typowe również dla innych administratorów – uchybienia związane z zabezpieczaniem danych osobowych.
Zapraszamy do Gdańska na Konferencję o reformie prawa ochrony danych osobowych, 22.05.2017 r.
GIODO zaprasza na konferencję „Ochrona danych osobowych w kontekście zmian prawa”, która odbędzie się 22 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Internetowe konsultacje GIODO w sprawie Wytycznych do rozporządzenia
GIODO serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Seminarium podsumowujące VII edycję Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”
Wszystkich zainteresowanych tym, jak uczyć ochrony danych osobowych w szkołach, GIODO zaprasza na specjalne seminarium, które odbędzie się 6 czerwca 2017 r. w Pałacu Kultury i Nauki (sala Goethego) przy Placu Defilad 1 w Warszawie
Trwa nabór do grupy ekspertów ds. wdrożenia rozporządzenia o ochronie danych osobowych
GIODO zachęca polskich naukowców, prawników, przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych do zgłaszania swojego akcesu.
Komisja Ekspertów GIODO o pracach nad reformą prawa ochrony danych, 12.05.2017 r.
Monitoring wizyjny, przetwarzanie danych na potrzeby zatrudnienia oraz przetwarzanie danych genetycznych to zagadnienia, które wymagają pilnej regulacji.
GIODO przygotowuje przedsiębiorców do zmian w ochronie danych osobowych
Eksperci GIODO wspierają sektor biznesowy w przygotowaniach do wdrożenia nowego prawa o ochronie danych osobowych.
Trwają prace nad modernizacją Konwencji nr 108 Rady Europy
Unijne organy ochrony danych wzywają rządy państw członkowskich Rady Europy i Unię Europejską do szybkiego osiągnięcia politycznego porozumienia w tej sprawie.
Weryfikowanie etatowego zatrudniania osób realizujących zamówienia publiczne
Wspólne stanowisko GIODO i UZP ma ułatwić stosowanie klauzul społecznych w przetargach.
Polskie tłumaczenia zmodyfikowanych wytycznych do unijnego rozporządzenia
GIODO, po przeprowadzonych konsultacjach, udostępnia polskie wersje językowe pierwszych, zmodyfikowanych wytycznych do unijnego rozporządzenia.
VII edycja konkursu na esej dla studentów
„Ujawnianie danych osobowych studentów zawartych w dokumentach tożsamości przez służby ochrony uniwersytetu”.
Konsultacje Wytycznych dotyczących oceny skutków dla ochrony danych
GIODO zaprasza do zgłaszania uwag do kolejnych wskazówek unijnych organów nadzorczych dotyczących właściwego stosowania przepisów rozporządzenia o ochronie danych.
GIODO zaleca zachowanie ostrożności w kontaktach z Fundacją Promocji Bezpieczeństwa
Szkołom radzi, by przed udzieleniem odpowiedzi, zapoznały się z dostępnymi na stronie www.giodo.gov.pl materiałami, które mogą pomóc w przygotowaniu odpowiedzi.
Kolejne konsultacje dokumentów dotyczących unijnego rozporządzenia
GIODO zaprasza do udziału w dyskusji na temat trzech istotnych zagadnień, które będą przedmiotem kolejnych wytycznych do rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Instalowanie skryptów może być niebezpieczne
GIODO uczula administratorów danych, że wstawianie skryptów, umożliwiających np. zbieranie danych statystycznych, może prowadzić do naruszenia ochrony danych.
Producenci zabawek deklarują wolę ochrony naszej prywatności, 19.04.2017 r.
Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by właściwie chronić naszą prywatność.
GIODO zaprasza do udziału w Forum Młodych Mistrzów
Do 30 kwietnia 2017 r. młodzi naukowcy i studenci mogą zgłaszać się do udziału w Forum Młodych Mistrzów w ramach XXIII Forum Teleinformatyki.
Nie wolno ujawniać dokumentacji związanej z zabezpieczaniem informacji i danych osobowych
Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym to dokumenty wewnętrzne, które powinny być udostępniane jedynie ograniczonemu kręgowi osób.
GIODO zbada sprawę wycieku danych z międzynarodowej firmy pożyczkowej
W związku z podejrzeniem uzyskania przez hakerów nieuprawnionego dostępu do danych klientów Wonga.com, GIODO postanowił z urzędu zbadać tę sprawę.
Firmy telekomunikacyjne nie mają prawa kopiować dowodów osobistych
Kopiowanie dokumentów tożsamości przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzi do pozyskiwania danych osobowych bez podstawy prawnej.
Porozumienie GIODO z Państwową Strażą Pożarną, 11.04.2017 r.
Wspólne działanie na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy o ochronie prywatności i danych osobowych oraz wymiana doświadczeń to główne cele porozumienia między GIODO i PSP.
Porozumienie GIODO z Państwową Strażą Pożarną, 11.04.2017 r.
Wspólne działanie na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy o ochronie prywatności i danych osobowych oraz wymiana doświadczeń to główne cele porozumienia między GIODO i PSP.
110. posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29
W dniach 4-5 kwietnia 2017 r. przedstawiciel GIODO uczestniczył w 110. posiedzeniu Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych w Brukseli.
Nauczyciele krytycznie o samodzielnym wyrażaniu zgody przez 13-latków
Aż 89% nauczycieli biorących udział w przeprowadzonych przez GIODO konsultacjach uznało, że 13 lat to zbyt mało, by dziecko mogło samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem usług cyfrowych.
Ochrona danych osobowych jednym z tematów CYBERSEC PL., 6.04.2017 r.
O tym, jak chronić dane osobowe w erze społeczeństwa cyfrowego, debatowali uczestnicy jednego z paneli dyskusyjnych podczas II Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC PL.
Cykl szkoleń dla pracowników Kancelarii Sejmu RP
Zakończył się cykl szkoleń GIODO dla pracowników Kancelarii Sejmu RP. Uczestniczyło w nim blisko 360 osób.
Organ ochrony danych osobowych musi być silny i niezależny
Tylko niezależny, silny i skuteczny organ ochrony danych osobowych może efektywnie bronić naszych praw.
Obrady Komisji Ekspertów GIODO z udziałem nowych członków, 24.03.2017 r.
Ustaleniem zakresu prac, które prowadzone będą przez profesorów powołanych w skład Komisji Ekspertów GIODO, zakończyło się krakowskie posiedzenie tego gremium.
Spotkanie organów ochrony danych z państw Grupy Wyszehradzkiej, 23.03.2017 r.
Organy ochrony danych z Polski, Słowacji, Czech i Węgier są w podobnym stopniu zaawansowane w przygotowaniach do rozpoczęcia stosowania nowego unijnego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
Dane niezaszczepionych dzieci mogą być udostępnianie inspektorom sanitarnym
Podmioty lecznicze mają nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek przekazywania danych osobowych niezaszczepionych pacjentów powiatowym inspektorom sanitarnym.
Użytkownicy dronów powinni chronić naszą prywatność, 20.03.2017 r.
GIODO zabiega o wprowadzenie takich przepisów regulujących funkcjonowanie dronów, które jednocześnie chronić będą naszą prywatność.
GIODO przestrzega przed szpiegującymi zabawkami
Na polski rynek trafiają inteligentne zabawki podłączone do Internetu. Zastosowane w nich rozwiązania techniczne umożliwiają inwigilację dzieci oraz ich otoczenia.
Bardzo dobre oceny szkoleń GIODO dla ABI z sektora medycznego
Blisko 85 procent uczestników szkoleń GIODO dla ABI z sektora medycznego oceniało je jako dobre lub bardzo dobre.
Sektor bankowy tworzy kodeks dobrych praktyk
Związek Banków Polskich rozpoczął prace nad branżowym kodeksem postępowania w zakresie ochrony danych osobowych.
Wytyczne GIODO dotyczące wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach
GIODO przygotował zestaw wyjaśnień, kiedy szkoły mogą stosować monitoring wizyjny, jakie obowiązki muszą spełnić oraz jakie są prawa osób nim objętych.
Spotkanie Komisji ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, 1.03.2017 r.
Omówienie wyzwań stojących przed ABI w związku z koniecznością wdrożenia reformy ochrony danych osobowych to jeden z tematów spotkania Komisji ekspertów.
Współpraca IAB Polska i GIODO na rzecz ochrony danych osobowych w Internecie, 7.03.2017 r.
Współdziałanie na rzecz podnoszenia poziomu ochrony danych osobowych w komunikacji interaktywnej i na rynku internetowym oraz stworzenie branżowego kodeksu postępowania to główne cele porozumienia o współpracy GIODO i IAB Polska.
Wizyta delegacji japońskiego organu ochrony danych
W dniu 7 marca 2017 r. w Biurze GIODO gościła delegacja Komisji Ochrony Danych Osobowych Japonii.
Konsultacje wytycznych do unijnego rozporządzenia – podsumowanie
Środowiska biznesowe oczekują, że przygotowane przez Grupę Roboczą Art. 29 Wytyczne do unijnego rozporządzenia będą jeszcze doprecyzowane.
Szkolenia GIODO dla ABI z sektora medycznego, 1-2.03.2017 r.
Przetwarzaniu danych osobowych w placówkach opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie w tym zakresie wprowadzi unijna reforma przepisów, poświęcone były zorganizowane przez GIODO szkolenia dla ABI z sektora medycznego.
Rejestracja kart prepaid bez większych uchybień
Tylko jeden z kontrolowanych przez GIODO podmiotów od osób dokonujących rejestracji karty prepaid pozyskiwał więcej danych osobowych niż zezwalają na to przepisy prawa.
GIODO zaprasza uczelnie techniczne do współpracy, 24.02.2017 r.
Kadra i studenci uczelni technicznych to osoby, które mogą być bardzo pomocne w praktycznym wdrożeniu idei ochrony prywatności w fazie projektowania.
GIODO zaprasza pedagogów do dyskusji, 20.02.2017 r.
GIODO chce poznać opinie nauczycieli, od ilu lat dzieci powinny móc samodzielnie wyrażać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego.
Konsultacje GIODO ze środowiskiem ABI, 20.02.2017 r.
Skonsultowaniu procedur postępowania przed GIODO poświęcone było spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia ABI.
Konferencja dotycząca zmiany statusu ABI, 17.02.2017 r.
Omówieniu, jak nowe unijne prawo wpłynie na wykonywanie funkcji ABI, poświęcona była konferencja zorganizowana 17 lutego 2017 r. we Wrocławiu.
Szkolenie GIODO dla przedstawicieli samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska, 17.02.2017 r.
Przedstawieniu zmian, jakie nastąpią w systemie ochrony danych osobowych, poświęcone było szkolenie GIODO dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska.
Bezpieczeństwo poczty elektronicznej – wskazówki GIODO
Ponieważ korzystanie z poczty elektronicznej rodzi zagrożenia dla właściwego zabezpieczenia przesyłanych informacji, GIODO przygotował zestaw wskazówek pomocnych w zapewnieniu ich poufności, integralności i autentyczności.
Z przedsiębiorcami o przygotowaniach do stosowania nowych zasad ochrony danych, 28.02.2017 r.
Wyzwania stojące przed środowiskami biznesu i GIODO w związku reformą prawa ochrony danych osobowych to temat spotkania, które 28 lutego 2017 r. odbędzie się w Warszawie.
Konferencja o wykonywaniu funkcji inspektora ochrony danych, 14.02.2017 r.
Inspektorzy ochrony danych, dysponujący odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, będą stanowić fundament nowego, skutecznego systemu ochrony danych osobowych. Stąd podnoszenie ich kwalifikacji to jeden z priorytetów GIODO.
Przedłużenie terminu konsultacji wytycznych do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
Do 15 lutego 2017 r. wszystkie zainteresowane podmioty mogą przesyłać swoje uwagi do wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 dotyczących rozporządzenia o ochronie danych.
Wyrażanie przez dzieci zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, 9.02.2017 r.
Seminarium eksperckie GIODO i Rzecznika Praw Dziecka.
Plan kontroli sektorowych GIODO na rok 2017
Przychodnie i poradnie lekarskie oraz sklepy stosujące monitoring pozwalający na profilowanie klientów to jedne z podmiotów, w których w 2017 r. odbędą się kontrole sektorowe GIODO.
Konferencja o wykonywaniu funkcji inspektora ochrony danych
GIODO oraz Instytut Nauk Prawnych PAN zapraszają do udziału w konferencji – Warszawa, 14.02.2017 r.
Dzień Otwarty GIODO w Dąbrowie Górniczej, 3.02.2017 r.
W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 3 lutego 2017 r. odbył się Dzień Otwarty GIODO.
Radni powinni mieć służbowe e-maile
Urząd miasta, przekazując radnym materiały drogą elektroniczną, powinien przesyłać je na ich służbowe skrzynki e-mail, a zamieszczane w BIP dokumenty anonimizować.
Jakie obowiązki będzie miał inspektor ochrony danych? - nowa publikacja GIODO
Przedstawieniu, jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych kształtuje obowiązki inspektora ochrony danych, poświęcona jest specjalna publikacja GIODO.
Konferencja „Ochrona danych osobowych w dobie przemian”, 31.01.2017 r.
Podsumowanie 20 lat obowiązywania prawa ochrony danych osobowych w Polsce oraz omówienie nadchodzących zmian w tym zakresie to główne wątki konferencji „Ochrona danych osobowych w dobie przemian”.
Konferencja dla ABI okazją do konsultacji na temat reformy prawa, 26.01.2017 r.
Podczas konferencji „Doskonalenie wykonywania funkcji ABI – drugi rok doświadczeń” odbyły się zorganizowane przez GIODO konsultacje w sprawie Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 dotyczących inspektorów ochrony danych.
Dzień Ochrony Danych Osobowych, 2017
28 stycznia już po raz jedenasty świętujemy Dzień Ochrony Danych Osobowych. W 2017 r. jego tematem przewodnim jest „Ochrona danych osobowych w dobie przemian”.
Pożegnanie dotychczasowego rzecznika prasowego GIODO
Małgorzata Kałużyńska-Jasak po niemal dwudziestu latach kończy pracę na stanowisku rzecznika prasowego GIODO.
Cykl konsultacji w sprawie wytycznych do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
GIODO, chcąc poznać potrzeby i opinie różnych środowisk na temat reformy przepisów o ochronie danych osobowych, zainicjował specjalne konsultacje w tej sprawie.
Publikacja orzeczeń TK w BIP tylko po anonimizacji
Publikowane w BIP orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego muszą być bezwzględnie anonimizowane – uznał WSA w Warszawie, przyznając tym samym rację GIODO.
Nie wszystkie sprawozdania ze sprawdzeń należy przesyłać do GIODO
Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych nie należy przesyłać sprawozdań z planowych i doraźnych sprawdzeń realizowanych przez ABI.
Wytyczne Grupy Art. 29 dotyczące ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
Polskie wersje językowe wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 już dostępne.

Ostatnie aktualności