UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Aktualności
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku
Federalny Krzyż Zasługi dla dr Ewy Kuleszy
W dniu 28 kwietnia 2004 r., o godzinie 11.00, w swojej rezydencji, ambasador dr Reinhard Shweppe wręczył order dr Ewie Kuleszy.
Projekt E-GIODO
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych udostępni ogólnopolski rejestr zbiorów danych osobowych.

Z końcem 2005 roku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozpoczął prace nad wdrożeniem systemu informatycznego o nazwie "Elektroniczna platforma komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (E-GIODO), który umożliwi między innymi udostępnienie poprzez Internet informacji zawartych w prowadzonym przez niego ogólnopolskim rejestrze zbiorów danych osobowych.
System Informatyczny Schengen – misja oceniająca, wyniki kontroli
W dniach 30 – 31 stycznia 2006 r. grupa ekspertów z Unii Europejskiej, zgodnie z mandatem nadanym Decyzją Komitetu ds. Ewaluacji i wdrożenia dorobku prawnego Schengen przy grupie roboczej ds. Ewaluacji Schengen, odwiedziła Polskę, celem dokonania okresowej oceny wdrożenia dorobku prawnego Schengen w Polsce.
Dane rodziców uczniów
W związku z uzyskaniem informacji o stosowaniu przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną "Arkusza zachowania się ucznia"; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwrócił się do Ministra Edukacji i Nauki z prośbą o opinię dotyczącą podstawy prawnej takiego działania oraz o informację dotyczącą praktyki stosowania przez poradnie tej formy oceny ucznia.
EUROPOL - oświadczenie prasowe
Z inicjatywy Wspólnego Organu Nadzorczego nad Europolem (JSB Europol), Parlament Europejski, Komisja, Sekretariat Generalny Rady oraz przedstawiciele innych instytucji spotkali się w Brukseli 17 października, aby omówić wyzwania z zakresu ochrony danych w ramach działań Europolu.

Ostatnie aktualności