UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Erasmus+ „e-OpenSpace: Europejska, innowacyjna, otwarta elektroniczna platforma zapewniająca edukację dorosłych w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności"

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2017-11-09
Wprowadził‚ informację: Anna Dudkowska 2017-11-09 14:11:23
Ostatnio modyfikował: Anna Dudkowska 2017-11-23 09:49:09

Pierwsze spotkanie partnerów projektu w Sofii

6 listopada 2017 r. przedstawiciele Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wzięli udział w spotkaniu partnerów projektu finansowanego przez Komisję Europejską Erasmus+ „Kluczowe działanie – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Działanie – Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia dorosłych”, zorganizowanym przez bułgarską Komisję Ochrony Danych Osobowych w Sofii.

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat kwestii związanych z zarządzaniem projektem, finansowaniem, raportowaniem i tworzeniem dokumentacji. Rozmowy koncentrowały się również wokół przyszłych zadań przeznaczonych dla poszczególnych partnerów.

Projekt potrwa 2 lata i zakończy się w sierpniu 2019 r. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Komisja Ochrony Danych Osobowych w Bułgarii, a partnerami: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Chorwacka Agencja Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy, Uniwersytet Jagielloński oraz Włoska organizacja pozarządowa pomagająca osobom chorym na AIDS (GVMAS ONLUS).

Celem projektu jest stworzenie elektronicznej przestrzeni – platformy przeznaczonej do wymiany informacji przez organy ochrony danych osobowych w dziedzinie edukacji, jak również dostępnej dla wszystkich zainteresowanych, umożliwiając im pozaformalną edukację w zakresie nowego prawa o ochronie danych osobowych i prywatności. Platforma będzie dostępna poprzez oficjalną stronę internetową organów ochrony danych uczestniczących w projekcie. W skład materiałów edukacyjnych nowopowstałej platformy będą wchodziły m.in. nagrania prezentacji, dokumenty oraz sekcja pytań i odpowiedzi.

Kolejne, drugie spotkanie partnerów projektu zostało zaplanowane w czerwcu 2018 r. w Zagrzebiu.

Ostatnie aktualności