UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

POLITECHNIKA ŚLĄSKA, 5.03.2018

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-05-18
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-05-18 11:05:34
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-05-18 11:12:56

Podczas posiedzenia Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, które z udziałem Pana Mirosława Sanka, Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się 4-6 marca 2018 r. w Gliwicach, podpisane zostało porozumienie GIODO z Politechniką Śląską o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.

Zasadniczym celem podpisanego porozumienia jest wymiana doświadczeń w obszarach związanych z zapewnieniem skutecznej ochrony danych osobowych, poprzez wspólne inicjatywy o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, naukowo-badawczym, organizacyjnym i promocyjnym, czy też wydawniczym.

W przekonaniu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, absolwenci różnych kierunków studiów powinni – oprócz wiedzy specjalistycznej – posiadać również wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych. Nowe wyzwania edukacyjne wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych, stwarzają konieczność zintensyfikowania działań edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa, zwłaszcza przyszłych administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), a także do kadr naukowo-dydaktycznych w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Dlatego tak ważne jest, aby w parze z innowacyjnymi przedsięwzięciami podejmowanymi przez szkoły, szły treści edukacyjne z zakresu ochrony danych osobowych w programach nauczania studentów i słuchaczy, a także szkolenia dla kadry wynikające z konieczności wypracowania polityki ochrony danych osobowych w danej placówce – zarówno w sferze administrowania nią, jak i organizacji pracy naukowej, badawczej oraz dydaktycznej.

 

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DESiWM 2018-03-05
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-05-18 11:14:42
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-05-18 11:16:20

Ostatnie aktualności