UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Studia podyplomowe w ramach współpracy z uczelniami

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-02-19
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2015-09-07 11:09:51
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2018-03-22 12:22:01

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych pragnie zachęcić wszystkie osoby zainteresowane problematyką ochrony danych osobowych i prywatności do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych oferowanych przez uczelnie wyższe.

Studia te adresowane są w szczególności do osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności, w tym:

 • administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji,
 • pracodawców,
 • pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych
 • pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych,
 • absolwentów szkół wyższych,
 • pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i prywatności.

 Obecnie dostępna jest szeroka oferta studiów podyplomowych realizowanych w ramach porozumień o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych podpisanych między GIODO a uczelniami wyższymi. Szczegółowe informacje dostępne są na następujących stronach internetowych:

 1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Podyplomowe Studia Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych, Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia, Ochrona Danych Osobowych w Kościele,
 2. Akademia Leona Koźmińskiego – Podyplomowe Studia "Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych",
 3. Uniwersytet Śląski w Katowicach – Podyplomowe Studia "Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji",
 4. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Podyplomowe Studia "Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie"
 5. Uniwersytet Łódzki - Podyplomowe Studia "Ochrony Danych Osobowych",
 6. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Podyplomowe Studia "Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie".
 7. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Podyplomowe Studia "Ochrony danych osobowych",
 8. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie – Podyplomowe Studia "Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych",
 9. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni – Podyplomowe Studia "Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych",
 10. Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – Studium "Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji",
 11. Uniwersytet Jagielloński - Podyplomowe Studia "Bezpieczeństwo Informacji w Administracji i Biznesie".
 12. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni – Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – ABI/IODO podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji
 13. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii - Studia podyplomowe "Audyt wewnętrzny, trzeci poziom zarządzania ładem korporacyjnym"
 14. Akademia Ignatianum w Krakowie - Studia podyplomowe "Ochrona danych osobowych"
 15. Uniwersytet w Białymstoku - Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych w sektorze publicznym"

Ostatnie aktualności